Deltagerbudgetter 2018: Nye veje til inklusion

I Deltagerbudgetter har rådmand Kristian Würtz afsat 200.000 kr. til gode, kreative projektidéer fra borgerne. Pengene er afsat til projekter, der har til formål at styrke inklusion og fællesskab og som dermed bidrager til rummelighed og sammenhængskraft på tværs af samfundsklasser- og grupper i Aarhus.

Vi håber på projekter, hvor der er tænkt i rummelighed og sammenhængskraft, og hvor udsatte borgere inviteres ind i større fællesskaber, hvor de kan spille en aktiv rolle".
Kristian Würtz, rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse

 
Hvis du har en god idé eller søger inspiration til dit projekt, så mød op til Ildsjælefestivalen den 22. september i Ridehuset. Her fortæller rådmanden om dette års deltagerbudget. Tidligere modtagere af deltagerbudgetter og repræsentanter fra Aarhus Kommune vil også være til stede for at dele erfaringer og besvare eventuelle spørgsmål om deltagerbudgetter. Ildsjælefestivalen er en del af Folkets Møde, som er en weekend med gratis aktiviteter for hele familien under overskriften "Del dit fællesskab".

Ansøgningsfristen for at få et projekt med i deltagerbudgetter er den 15. november 2018.

Den 5. december stemmes der om, hvilke projekter, der skal tildeles penge - op til 25.000 kr. pr. projekt. Det sker på et folkemøde i forbindelse med afslutningen på året som Europæisk Frivillighovedstad i Tivoli Friheden. Alle fremmødte har stemmeret, og der er gratis adgang til Tivoli Friheden den dag.

Læs mere på aarhus.dk/deltagerbudget


Om Deltagerbudgetter

Det er femte gang, deltagerbudgetterne uddeles som økonomisk støtte til borgere, der har forslag til kreative og inkluderende løsninger til Aarhus’ sociale udfordringer. Tidligere er pengene blandt andet gået til bekæmpelse af ensomhed, udvikling af naboskabet med flygtninge og hjemløse som et led i bedre integration og inklusion.