Psykiatriens Hus tager form og ansætter medarbejdere

Aarhus Kommune og Region Midtjylland åbner sammen Psykiatriens Hus i Aarhus i MarselisborgCentret 1. februar næste år. Huset får 16 overnatningspladser og samler frivillige, kommunale og regionale tilbud, så psykisk sårbare borgere får lettere adgang til den hjælp, de har brug for.

"Borgerne er rigtigt glade for den sammenhængende hjælp de får i Psykiatriens Hus. Det viser vores gode erfaringer fra Silkeborg, hvor vi åbnede et lignende tilbud i 2012," siger Regionsrådsformand Anders Kühnau.

"Vi har manglet tilbud og løsninger for nogle af de særligt sårbare borgere her i Aarhus. Psykiatriens Hus giver os mulighed for at tilbyde en bedre hjælp og støtte til de borgere, i et tæt samarbejde mellem regionen og kommunen," siger Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Borgeren i centrum

Lederne, kommunale Dorthe Mikkelsen og regionale Tanja Prlac Jessen, er allerede rykket ind på deres fælles kontor. De ansætter nu bl.a. socialrådgivere, socialpædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, peer-medarbejdere (med egne erfaringer som bruger i psykiatrien) og sygeplejersker til det nye tilbud, der flytter ind i nyrenoverede rammer på MarselisborgCentret i Aarhus.

"At vi er samlet i et hus og arbejder tæt sammen skal borgerne drage størst mulig nytte af, fx gennem enklere og hurtigere adgang til behandling og støtte," siger Tanja Prlac Jessen.

"Psykisk sårbare har ofte komplekse udfordringer, der rækker ind i forskellige afdelinger i kommune og region. De har brug for støtte til at få kontakt, finde rundt i systemerne, få koordineret indsatserne og til at inddrage pårørende og netværk i samarbejdet," siger Dorthe Mikkelsen.

Rammerne er på plads

Økonomien til driften er sikret ved årets budgetforlig i hhv. region og kommune.

På Sindets Dag den 10. oktober underskriver regionsrådsformand Anders Kühnau og rådmand Kristian Würtz formelt samarbejdsaftalen for Psykiatriens Hus, der er godkendt af både byråd og regionsråd.

Fakta

  • Psykiatriens Hus skal fremme samarbejdet mellem den sociale- og behandlingsmæssige indsats.

  • Psykiatriens Hus i Aarhus får 16 overnatningspladser og skal huse ambulant udgående teams, Socialvagten, Recoveryskolen med peer-uddannelse, samarbejdsprojektet med almenpraksis; Collaborative Care, rådgivning og vejledning i dagtimerne og frivillige og brugerstyrede aktiviteter.

  • Kommunal leder er Dorthe Mikkelsen. Hun er tidligere afdelingsleder i Center for Myndighed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Aarhus Kommune.
    Regional leder er Tanja Prlac Jessen. Hun er tidligere konstitueret afdelingssygeplejerske i Akutteam for Depression og Angst, AUH Psykiatri.

  • Psykiatriens Hus er i gang med at ansætte uddannede pædagoger, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker til udgående intensiv psykiatrisk behandling i eget hjem.

  • Psykiatriens Hus skal sikre en bedre sammenhæng mellem regionale og kommunale psykiatritilbud og udvikle nye tilbud på tværs af de to sektorer.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand for Region Midtjylland, Anders Kühnau, tlf. 2360 2768, kuhnau@rr.rm.dk

  • Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Kristian Würtz, tlf. 4043 1213 / 8940 3503, raadmand@msb.aarhus.dk

  • Psykiatriens Hus, Tanja Prlac Jessen, tlf. 3070 4204, tanjjess@rm.dk og Dorthe Mikkelsen, tlf. 4189 0960, dorthem@aarhus.dk