Ny leverandør af danskundervisning

Danskundervisningen for flygtninge og indvandrere i Aarhus Kommune har været i lovpligtigt udbud. Seks tilbudsgivere har budt ind på opgaven, og resultatet af udbudsrunden er, at sprogcentret CLAVIS skal stå for undervisningen de næste fire år.

CLAVIS er valgt efter en samlet vurdering, hvor pris vægter 40 procent og kvalitet 60 procent. I kvalitetsdelen indgår blandt andet tilbudsgiverens evne til at:

  • motivere og skabe progression for eleverne
  • samarbejde med kommunen
  • holde fokus på danskindlæringen som en afgørende forudsætning for job og selvforsørgelse

”Vi har valgt den leverandør, der har fået den højeste karakter for kvalitet i evalueringen af alle tilbudsgiverne. CLAVIS har det skarpeste fokus på, at danskundervisningen skal ruste eleverne til en virksomhedspraktik og senere et ordinært job. På den måde vil CLAVIS være et stærkt supplement til kommunens integrationsindsats, hvor hovedprioriteten er, at borgerne hurtigst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet. Det er der, integrationen sker,” siger beskæftigelseschef Vibeke Jensen.

CLAVIS overtager danskundervisningen fra januar 2019.