Gå til hovedindhold
Nyheder fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

Langvarig hjemløshed skal være fortid i Aarhus

Hjemløse aarhusianere skal have tilbud om egen bolig og støtte hurtigere end i dag. Onsdag præsenterer rådmand Anders Winnerskjold en omstilling af hjemløseindsatserne, som skal gøre langvarig hjemløshed til fortid inden 2030.

21. jun. 2023
 • Læs op

Indhold

  ”I Aarhus har vi de seneste år arbejdet målrettet at hjælpe aarhusianere fra hjemløshed til en hverdag med egen bolig, støtte og fællesskaber. Og med ny lovgivning på plads er vi klar til at skrue op for hjælpen til nogle af de mest udsatte borgere i vores by,” fortæller Anders Winnerskjold, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

  Derfor præsenterer rådmanden nu en ambitiøs omstilling af hjemløseområdet, som skal hjælpe flere aarhusianere fra hjemløshed til en hverdag i eget hjem.

  ”De fleste mennesker i hjemløshed drømmer om et sted, der er deres eget. En tryg base. Den drøm skal vi hjælpe med at gøre til virkelighed, og det kræver, at vi stiller større krav til vores eget system og rykker endnu tættere på vores samarbejdspartnere,” fortæller rådmanden og fortsætter:

  ”Vi har de seneste år gjort os vigtige erfaringer med Housing First, hvor en fast bolig går hånd i hånd med støtte til at etablere sig i hverdagen. Nu skal flere have den hjælp, vi ved virker. Der vil fortsat være forsorgspladser til aarhusianere i en akut boligsituation, men lange ophold på forsorgstilbud skal være fortid for de fleste. På den lange bane skal hjemløshed være fortid i Aarhus.”

  En række nye målsætninger og tiltag skal sætte retningen for de kommende års arbejde på området.

  Inden 2030 skal antallet af aarhusianere i hjemløshed være faldet fra 507 til 150, og flere skal have en tilknytning til byens fællesskaber og arbejdspladser. I 2030 skal langvarig hjemløshed helt være fortid i Aarhus.

  Som et led i omstillingen skal der blandt andet etableres pakkeforløb, som skal bidrage til hurtigere afklaring af den enkelte borgers ønsker og behov i forhold til bolig, støtte og fællesskaber. Pakkeforløbene skal sikre, at de forskellige aktører omkring borgeren er koordinerede, og at indsatserne er tænkt sammen.

  ”Pakkeforløb skal sikre, at vi er klar til at træde til, så snart borgeren har brug for vores hjælp til at komme ud af hjemløshed,” siger Anders Winnerskjold.

  I foråret tog rådmanden initiativ til et lokalt partnerskab på hjemløseområdet, som består af 26 sociale aktører med en fælles ambition om at sikre alle aarhusianere en vej ud af hjemløshed. Og partnerskabet er helt afgørende for at kunne hjælpe flere fra hjemløshed til eget hjem, fortæller rådmanden:

  ”I Aarhus har vi på blot tre år næsten halveret antallet af hjemløse unge. Det har krævet politisk prioritering, stærke samarbejdspartnere og mod til at gå forrest – og det bliver også afgørende de kommende år. Kun i fællesskab kan vi finde og etablere de boliger, der er behov for, og byens mange foreninger og organisationer får også i fremtiden en vigtig rolle i forhold til at åbne dørene til fællesskaber og modvirke ensomhed.”

  Byrådet behandler omstillingen af hjemløseområdet onsdag aften.

  Læs indstillingen (punkt 16)  

  Om ny lovgivning på hjemløseområdet:

  Folketinget vedtog i begyndelsen af maj ny lovgivning på hjemløseområdet, som giver kommunerne bedre muligheder for at omlægge hjælpen til borgere i hjemløshed til Housing First.
  Fra 1. oktober 2023 kan kommunerne blandt andet få statsrefusion for specialiseret støtte til borgere, der flytter fra forsorgshjem til egen bolig inden for 120 dage.

  Om Housing First:

  Housing First er en helhedsorienteret tilgang til at hjælpe mennesker ud af hjemløshed, som indebærer egen bolig, social støtte og adgang til fællesskaber og beskæftigelse. Erfaringerne er, at tilgangen kan hjælpe knap ni ud af ti varigt ud af hjemløshed.

  Om hjemløshed i Aarhus:

  Antallet af aarhusianere i hjemløshed er på tre år faldet fra 750 til 507. Det viste VIVE’s nationale kortlægning af hjemløshed sidste år.

  Der var i 2022 færre hjemløse i alle aldersgrupper, men den positive udvikling var størst blandt de helt unge aarhusianere. I 2019 levede 172 aarhusianere under 25 år i hjemløshed, mens antallet i 2022 var nede på 95 unge. Det svarer til et fald på 44 procent.

  Den positive udvikling skyldes de seneste års prioritering af og investeringer i Housing First-indsatser. Der er blandt andet etableret en boliggaranti for unge i eller på kanten af hjemløshed, sociale investeringsprojekter og nye boligfællesskaber.

  Alder

  2019

  2022

  18-24 år

  172

  95

  25-29 år

  143

  129

  30-39 år

  158

  113

  40-49 år

  115

  77

  50-59 år

  95

  54

  >= 60 år

  36

  28

  Ikke oplyst

  31

  11

  I alt

  750

  507

  Kilde: Hjemløshed i Danmark 2022 – en kortlægning, VIVE.

  Sidst opdateret: 4. september 2023