Gå til hovedindhold
Sociale Forhold og Beskæftigelse

Aarhus går foran i gentænkning af jobcentret

Kommunerne afventer nyt om fremtidens beskæftigelsesindsats. I mellemtiden har rådmand Anders Winnerskjold taget initiativ til at skabe bedre borgermøder og et mere imødekommende jobcenter.

14. jun. 2023

Indhold

  Det tager kun få sekunder at danne et førstehåndsindtryk, når du møder et nyt menneske eller træder ind ad døren et nyt sted. Det gælder også, når du træder ind til et møde i jobcentret.

  Derfor har rådmand Anders Winnerskjold sat gang i et række initiativer, der skal sikre aarhusianerne en endnu bedre modtagelse og et mere sammenhængende forløb i Jobcenter Aarhus.

  ”Vi har superdygtige medarbejdere i jobcentret, som hver dag arbejder for at sikre gode match mellem ledige og byens virksomheder. Men der er for mange snubletråde i beskæftigelsesindsatsen. Det er helt afgørende, at Christiansborg hjælper med at sætte borgeren over bureaukratiet. Men i Aarhus vender vi også blikket indad og arbejder med de ting, vi selv kan ændre for at skabe et mere imødekommende jobcenter,” fortæller Anders Winnerskjold, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

  Den gode modtagelse i jobcentret handler både om relationen mellem borger og jobcentermedarbejder og om de fysiske rammer, borgeren træder ind i.

  Rådmanden vil sikre færre rådgiverskift og bedre sammenhæng i beskæftigelsesindsatsen. Fra august vil blandt andre langtidsledige dimittender opleve, at jobrådgiveren følger med, hvis man overgår til en ny ydelse eller målgruppe. Initiativet skal sikre en bedre indsats for den enkelte ledige og bidrage til, at samtalerne i jobcentret bruges på at hjælpe i beskæftigelse frem for nye introduktioner.

  Blandt initiativerne er også et nyt samarbejde, som skal sikre en mere imødekommende indretning i Jobcenter Aarhus.

  ”Jobindsatsen tager udgangspunkt i det enkelte menneskes drømme, kompetencer og behov, men det kan være svært at åbne op for netop de samtaler, hvis man ikke føler sig tryg og godt til rette,” fortæller Anders Winnerskjold og fortsætter:

  ”Vi er de seneste år blevet meget klogere på, at de fysiske rammer spiller en vigtig rolle i mødet med jobcentret – særligt for ledige med psykiske eller sociale udfordringer. Den viden handler vi nu på ved at få kreative kræfter ind, som kan hjælpe os med at gentænke vores indretning. Vi vil skabe fysiske rammer, der byder ind til dialog.”

  Jobcenter Aarhus har indgået en samarbejdsaftale med Center for Social Nytænkning om at gentænke indretningen af jobcentret, så de fysiske rammer i højere grad understøtter arbejdet med at hjælpe flere aarhusianere i job eller uddannelse.

  Indretningen skal tage højde for borgernes forskellige behov og udgangspunkter, fx skal der indrettes kroge med mulighed for at sidde i ro, samtalelokalerne skal gentænkes og der skal være grønne oaser og inspiration til den videre jobsøgning.

  ”Tillid og tryghed er afgørende, hvis samarbejdet med jobcentret skal føre til job eller uddannelse. Flere kommuner har gode erfaringer med at gentænke de fysiske rammer, så de passer til borgernes forskellige behov. Det har stor betydning for borgere med sårbarheder, men der er potentiale til at skabe en bedre oplevelse for alle, som bruger lokationerne,” siger Steffen Rasmussen, stifter af Center for Social Nytænkning, og fortæller, at både borgeres og medarbejderes input er med til at forme arbejdet, som i første omgang omhandler to adresser.

  Til efteråret gennemfører Jobcenter Aarhus en brugerundersøgelse, som skal afdække borgenes tilfredshed med og udbytte af samtalerne i jobcentret. Udover at give en aktuel status på borgernes tilfredshed skal undersøgelsen også gøre det muligt at følge effekterne af den lokale gentænkning.

  Sidst opdateret: 4. september 2023