Würtz om ghettoplan: Mangler fokus på beskæftigelse og nye boliger

Vi har ventet i spænding på, hvilken aftale man kunne blive enige om på Christiansborg. Heldigvis har vi fået en bred aftale, hvor man ikke længere vælter hele betalingsbyrden over på lejerne, som det tidligere så ud til. Det glæder jeg mig over.
Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand

Rådmanden noterer sig blandt andet, at partierne i aftalen kigger mod nogle af de tiltag, som allerede er undervejs i Gellerup - eksempelvis opførelsen af nye bydele med blandede kvarterer og et attraktivt socialt rum. Derfor mener han, at Aarhus har et godt afsæt for at lykkes med opgaven, men han lægger samtidig vægt på, at der er brug for flere sociale og beskæftigelsesrettede initiativer, hvis planen skal blive en succes:

”Det er helt nødvendigt, at vi løser de udfordringer, vi oplever med arbejdsløshed og parallelsamfundsdannelse i nogle af de udsatte områder. Aftalen her kan medvirke til at skabe de nødvendige forandringer i boliger og bydele, men hvis vi skal helt i mål er det afgørende, at vi også sætter yderligere ind med uddannelse, jobformidling og tidlige sociale indsatser mod udsatte børn og unge,” siger rådmanden.

Aftalen betyder, at de såkaldte hårde ghettoer skal nedbringe andelen af alment byggeri til 40 procent. Det vil medføre et massivt behov for genhusning til andre bydele, hvor der i forvejen kan være mangel på almene boliger, og den problemstilling adresserer den nye plan ifølge Kristian Würtz ikke i tilstrækkelig grad:

”En af de store udfordringer, som planen ikke siger meget om, er den såkaldte genhusningsproblematik. I Aarhus skal hundredvis af familier flytte fra Gellerup og Bispehaven i de kommende år, og det forudsætter jo, at der er et tilsvarende antal ledige boliger i andre bydele, som også er til at betale. Men Aarhus er i vækst og oplever i forvejen en mangel på almene boliger mange steder, så det er et alvorligt problem. Hvis udflytningen skal lykkes, er det derfor helt nødvendigt, at der øremærkes flere penge til nybyggeri, og jeg er oprigtig bekymret for, at man kommer til at tage for let på den del,” slutter Kristian Würtz.