Otte skæve boliger på vej til hjemløse i Aarhus

Nu har byrådet nemlig givet grønt lys til de første anlægsbevillinger til etableringen af i alt otte nye såkaldte skæve boliger.

De skæve boliger skal tilbydes borgere, som ofte har svært ved at finde en varig bopæl, og som derfor skifter mellem at bo på forsorgshjem, i botilbud og perioder med hjemløshed, et problem som ifølge Social- og Beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz (S) skal løses med nye og anderledes tilbud:

Der findes i dag en gruppe af udsatte borgere, som af forskellige grunde falder ned mellem de tilbud, vi normalt giver. For dem er boligsituationen aldrig stabil, og med det udgangspunkt er det utrolig svært at komme ud af andre problemer som fx ledighed, sygdom, afhængighed eller social isolation - problemer der næsten altid står i vejen for et bedre liv. Derfor har vi brug for andre tilbud, som er målrettet den målgruppe, og jeg ser meget frem til, at vi nu får flere af den slags muligheder.
Social- og beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz

De otte nye skæve boliger bliver ikke de første af deres slags. Aarhus Kommune har de seneste år med succes etableret en række skæve boliger rundt i kommunen. Samtidig har byrådet både i budget 2016-19 og i 2018-21 afsat midler til skæve boliger, og det skyldes ifølge rådmanden, at idéen simpelthen har vist sig god:

”De skæve boliger har en række fordele, både økonomisk og i særdeleshed målt på livskvaliteten for beboerne. I stedet for at flytte ind og ud at andre tilbud, kan en holdbar løsning begrænse omkostningerne og udfordringerne som en uhensigtsmæssig boligplacering i en almen boligforening kan have, både for den enkelte udsatte og for resten af det boligsociale system,” siger rådmanden.

De otte skæve boliger skal kunne rumme borgere med meget komplekse problemstillinger og særlige behov, som har brug for støtte og hjælp i det daglige. På den måde bliver det muligt for beboerne at vænne sig til en mere selvstændig tilværelse med større ansvar for egen livssituation og i sidste ende finde troen på en stabil hverdag i eget hjem.

Boliger skal efter planen opføres ved Forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg. Hver bolig bliver udformet som enkle og lyse to-rumsboliger på 42m2 med eget køkken og bad samt selvstændigt soveværelse. Projektet, som går under navnet ”Bækken”, vil have samlede anlægsudgifter på 6,4 millioner kroner, hvoraf staten har givet tilsagn om tilskud på 3,2 mio. kr. Den kommunale nettoudgift vil beløbe sig til 0,8 millioner kroner.

For yderligere information se indstillingen til byrådet - vælg sag 4