Færre unge dropper ud af erhvervsuddannelserne

De unge er blevet bedre til at vælge rigtigt i første hug, når det gælder deres ungdomsuddannelse. Det viser den seneste rapport over unges uddannelsesafbrud. Antallet af afbrud på ungdomsuddannelserne er faldet fra ca. 2000 til ca. 1600, svarende til et fald på 20 procent fra skoleåret 2016/17 til skoleåret 2017/18.

Det er i særlig grad erhvervsuddannelserne, der formår at holde fast i de unge. Her er faldet i antal afbrud faldet med næsten 34 procent.

”Det er en fantastisk god nyhed, at færre unge fortryder deres valg af ungdomsuddannelse, og nyheden bliver kun bedre, når vi kan se, at det i høj grad er erhvervsuddannelserne, der har tag i deres elever. De erhvervsfaglige uddannelser tilbyder karriereveje, som er de helt rigtige for rigtig mange unge,” siger Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Aarhus Business College er en af de store erhvervsskoler i Aarhus. Her er antallet af afbrud faldet med knap 30 procent, hvilket skolen tilskriver mere end 30 målrettede indsatser herunder talentforløb med undervisning på ekstra højt fagligt niveau samt spændende internationale aktiviteter som integreret del af den erhvervsfaglige studentereksamen EUX Business.

”Afbrud på en ungdomsuddannelse er en signifikant markør for senere beskæftigelse, livsindkomst og andre sociale faktorer for et godt voksenliv. Så hver gang det lykkedes for en ung at gennemføre en ungdomsuddannelse er det godt for den unge, for Aarhus og for det danske samfund,” siger Hans Henning Nielsen, uddannelsesdirektør på Aarhus Business College.

Afbrudsrapporten følger Undervisningsministeriets definition på afbrud. Det vil sige, at det tæller som et afbrud, når en ung forlader uddannelsessystemet eller skifter fra én uddannelse til en anden.

Knap 11.000 unge er i gang med en ungdomsuddannelse i Aarhus Kommune.

Hent afbrudsrapporten (åbner i nyt vindue)