Psykiatriens Hus et skridt nærmere

Magistraten har i dag behandlet anlægsbudgettet for Psykiatriens Hus, som er et fælles tilbud mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Huset vil både rumme overnatningspladser og en vifte af ambulante tilbud i et styrket samarbejde mellem region, kommune og frivillige organisationer. På onsdag skal Byrådet tage stilling til anlægsbudgettet, men der mangler stadig syv ud af 12 millioner kroner på det kommunale driftsbudget.

”Sidste år vedtog Byrådet Psykiatriens Hus, fordi det er den helt rigtige løsning for nogle af de mennesker, der har brug for både regionens behandlingstilbud og kommunal støtte og vejledning. Derfor appellerer jeg også til, at partierne vil følge projektet til dørs med yderligere driftsmidler,” siger Kristian Würtz.

Psykiatri under pres

Magistratens behandling af sagen sker på en dag, hvor regeringen bebuder ekstra 100 millioner kroner til de mest syge psykiatripatienter samt børn og unge. Og hvor formanden for Region Midtjylland foreslår at afsætte 50 millioner kroner til et løft af behandlingspsykiatrien.

”Psykiatrien er for alvor kommet på dagsordenen. Det er tiltrængt, for indsatsen for mennesker med psykisk sygdom er under pres over hele linjen. Det gælder hospitalerne, de kommunale bosteder og støtten i eget hjem. I Aarhus har vi brug for at styrke hjælpen til de borgere, der får bostøtte derhjemme eller bor på vores socialpsykiatriske bosteder. Heldigvis har mange af Byrådets partier socialpsykiatrien med i deres budgetforslag. Det tyder på, at der er politisk vilje til at styrke området,” siger Kristian Würtz.

Aarhus Kommunes socialpsykiatriske indsats består af:

  • Bostøtte til ca. 2000 borgere i eget hjem. Bostøtten hjælper borgerne med at håndtere deres sygdom og hverdag
  • Botilbud til borgere, der er for syge til at bo i eget hjem, men ikke har behov for indlæggelse til psykiatrisk behandling
  • Opsøgende indsats for borgere, der ikke får den rette hjælp
  • Aktivitetstilbud og kompenserende specialundervisning for voksne