Fyraftensmøde om sjældne diagnoser

Programmet for fyraftensmødet består af oplæg fra fagpersoner og borgere, der lever med en sjælden diagnose. Fagpersonerne har, gennem mange års arbejde med området, fået stor indsigt i de udfordringer, borgere med sjældne diagnoser møder. Borgerne fortæller, ud fra hver deres vinkel, hvad der er særligt ved at leve med en sjælden diagnose, og hvordan vi bedst deler og henter viden.

Mødet arrangeres af Paraplyorganisationen Sjælden Diagnoser, Voksenhandicap og Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Familier, Børn og Unge.


Tid & sted

Den 3. september 2018 klokken 17-20 i

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud
Årslev Møllevej 19
8220 Brabrand


Tilmelding

Senest den 27. august til marbann@aarhus.dk