Gå til hovedindhold

Job som plejefamilie

Som plejefamilie skal I give plejebarnet stabile, trygge rammer og støtte barnets udvikling. Barnet bor hos jer og har sin folkeregisteradresse hos jer.

Indhold

  Det er en stor gave at blive plejefamilie. Ofte giver det relationer, der varer livet ud, og I gør en stor forskel i et andet menneskes liv.

  Men det kan også give store udfordringer, og jeres familieliv påvirkes på godt og ondt. Derfor er det en stor beslutning at blive plejefamilie.

  Hvis I bliver plejefamilie:

  • Giver I et barn tryghed og betydningsfulde relationer i en familie.
  • Får I berigelse i jeres eget familieliv.
  • Kommer I til at opleve glæden ved at se et barn udvikle sig. 

  Det er vigtigt at gøre sig nogle overvejelser, når I ønsker at blive plejefamilie. Læs mere på siden her om vigtig viden og relevante overvejelser I skal gøre jer, om at få et barn i pleje.

  Reflekter over følgende:

  • Hvorfor ønsker I at være plejefamilie?
  • Jeres værdier kan komme på prøve, da barnet kan komme fra et andet miljø med helt andre normer og værdier end jeres egne.
  • I står til rådighed for barnet 24 timer i døgnet, året rundt - også i ferier.
  • Et anbragt barn, der skal være hos jer, kan bære på meget sorg og smerte. Det kan være svært at være vidne til.
  • I skal kunne samarbejde med og acceptere barnets biologiske netværk, selvom de måske lever et liv, der er væsentligt anderledes end jeres.
  • I er ikke alene om opgaven. Der er tæt samarbejde med familierådgiver og familieplejekonsulent.
  • En anbringelse kan være af kortere eller længere varighed. Anbringelsens formål vurderes løbende.
  • I en periode kan I komme til at føle jer utilstrækkelige over for jeres egne børn.
  • Hvordan vil det være for jeres egne børn at dele jeres opmærksomhed med andre børn? Hvad mener børnene selv?
  • Hele jeres familie bliver involveret i den nye dagligdag, og I kan blive nødt til at ændre på rutiner og vaner, som I ellers er glade for.
  • At familie og omgivelser kan reagere uventet på jeres nye opgave. Hvad tænker jeres familie og venner om, at I gerne vil være plejefamilie?
  • Gennem hele anbringelsen tilbydes I vejledning og supervision fra Familieplejen.

  I vil modtage en skattepligtig honorering, som er afhængig af barnets behov for omsorg, støtte og behandling samt jeres arbejdsopgaver i forhold til barnet. 

  Herudover får I en omkostningsdel, som er skattefri. Den dækker den fulde forsørgelse, for eksempel mad, el, vand, fritidsaktiviteter, buskort med videre.

  Vil du være plejefamilie, fritidsfamilie eller aflastningsfamilie, skal du først godkendes af Socialtilsyn Midt.
  Det er Socialtilsyn Midt, der godkender pleje-, fritids- eller aflastningsfamilier. Du er dog altid velkommen til at kontakte os, så kan vi fortælle dig mere om processen eller bare få en snak. 

  Ansøgning om godkendelse

  Læs mere på Socialtilsyn Midts hjemmeside, hvor du også finder tilmelding til grundkursus og ansøgningsskema.

  Ansøgning hos Socialtilsyn Midt

  Supplerende oplysningsskemaer

  Først når du er godkendt af Socialtilsyn Midt og har en aftale med Familieplejen i Aarhus Kommune, skal du udfylde et oplysningsskema.

  Ansøgninger for gift/samlevende

  Ansøgningen bliver først sendt, når begge parter har godkendt ansøgningen. Du sætter din partner på ved at oplyse vedkommendes cpr-nummer. Din partner modtager besked i sin digitale postkasse med link til din udfyldte ansøgning. Din partner skal åbne ansøgningen, tjekke oplysningerne og godkende til slut. Vær opmærksom på, at linket i den digitale postkasse ikke virker via mobiltelefon.

  Generelt godkendte

  Oplysningsskema til generelt godkendte plejefamilier - gift/samlevende
  Oplysningsskema til generelt godkendte plejefamilier - enlig

  Konkret godkendte

  Oplysninsskema til netværksgodkendelse som pleje- eller aflastningsfamilie - gidt/samlevende
  Oplysningsskema til netværksgodkendelse som pleje- eller aflastningsfamilie - enlige

  Helbredserklæring

  Helbredserklæring (MitID)
  Sidst opdateret: 12. oktober 2023