Plejefamilier

Som plejefamilie bliver I ikke ansat i kommunen, men indgår en kontrakt i forhold til et barn.

I vil modtage en skattepligtig honorering, som er afhængig af barnets behov for omsorg, støtte og behandling samt jeres arbejdsopgaver i forhold til barnet. 

Herudover får I en omkostningsdel, som er skattefri. Den dækker den fulde forsørgelse, for eksempel mad, el, vand, fritidsaktiviteter, buskort med videre.

 • Hvorfor ønsker I, at få et barn i pleje?
 • At I står til rådighed 24 timer i døgnet, året rundt.
 • Hvordan vil det være for jeres egne børn at dele jeres opmærksomhed med andre børn? Hvad mener børnene selv?
 • At familie og omgivelser kan reagere uventet på jeres nye opgave. Hvad tænker jeres familie og venner om, at I vil have et barn i pleje? 
 • Hele jeres familie bliver involveret i den nye dagligdag, og I kan blive nødt til at ændre på rutiner og vaner, som I ellers er glade for.
 • I en periode kan I komme til at føle jer utilstrækkelige over for jeres egne børn.
 • Jeres værdier kan komme på prøve, da barnet kan komme fra et andet miljø med helt andre normer.
 • Selvom I involverer jer meget i et barn, har I ingen mulighed for at bestemme, om barnet skal være hos jer i en kortere eller længere periode.
 • I skal samarbejde med og acceptere barnets forældre, selvom de måske lever et liv, der er væsentligt anderledes end jeres.
 • Et barn, der skal være hos jer, kan bære på meget sorg og smerte. Det kan være svært at være vidne til.
 • I skal være indstillede på at samarbejde med familierådgiver omkring en handleplan for barnet, også selv om I synes, at planen burde se anderledes ud.

Det er en stor opgave at blive plejefamilie, men det kan også være en stor gave. Ofte giver det relationer, der varer livet ud, og I gør en stor forskel i et andet menneskes liv.

Men det kan også give store udfordringer, og jeres familieliv påvirkes på godt og ondt. Derfor er det en stor beslutning at blive plejefamilie.

Hvis I bliver plejefamilie:

 • Giver I et barn tryghed og betydningsfulde relationer i en familie.
 • Kan I berige jeres eget familieliv.
 • Kan I opleve glæden ved at se et barn udvikle sig. 

Vil du være plejefamilie eller aflastningsfamilie, skal du først godkendes.

Det er Socialtilsyn Midt, der godkender pleje- eller aflastningsfamilier. Du er dog altid velkommen til at kontakte os, så kan vi fortælle dig mere om processen eller bare få en snak. 

Når du er godkendt, kan du selv bestemme, hvilken kommune du ønsker at samarbejde med. Læs mere om godkendelse på Socialtilsyns Midts hjemmeside.  

Som led i godkendelsen, skal du også udfylde et oplysningsskema og en helbredserklæring.

Oplysningsskemaer 

 

 

 

Vejledninger til NemID-løsningerne