Gå til hovedindhold

Job som fritidsfamilie

En fritidsfamilie er en særlig aflastningsfamilie, som kan modtage 1–2 børn i alderen 6-12 år i aflastning fire hverdage om ugen mellem kl. 14–20 samt en weekend om måneden. Børnene bor hos deres forældre, men tilbringer 4 eftermiddage om ugen hos jer.

Indhold

  Som fritidsfamilie vil jeres opgave i hverdagene være at modtage børnene fra skole, spise et sundt måltid sammen med dem, hjælpe med lektier, snakke om hvordan skoledagen er gået, og hvad der ellers optager barnet. I skal være indstillet på at understøtte børnenes skolegang og deltage i netværksmøder med skole og samarbejdspartnere.

  Hvilke børn får en fritidsfamilie?

  Kendetegnende for børnene er, at deres forældre ikke har det nødvendige overskud til i tilstrækkelig grad at støtte barnets trivsel og udvikling i dagligdagen.

  Hvad forventer vi af en fritidsfamilie?

  Som fritidsfamilie får I mulighed for at gøre en forskel for nogle børn, som har behov for støtte og hjælp. I skal være godkendt som enten pleje- eller aflastningsfamilie af Socialtilsynet og være indstillet på, at den daglige arbejdstid er fire hverdage om ugen, efter skoletid og frem til cirka kl. 20. Om eftermiddagen kan der være møder og besøg, bl.a. vejledning og supervision.

  Læs mere om godkendelse som pleje- eller aflastningsfamilie

  Desuden skal I som fritidsfamilie have barnet/børnene i aflastning en weekend om måneden fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag.

  Vi lægger vægt på, at I:

  • bor i Aarhus Kommune (krav).
  • gerne har tidligere erfaring som pleje- eller aflastningsfamilie.
  • kan støtte barnets trivsel og udvikling i hverdagen.
  • er rummelige, omsorgsfulde og har en anerkendende og mentaliserende tilgang til børn.
  • kan hjælpe og støtte barnet med lektier.
  • kan guide barnet i relation til andre børn og voksne.
  • kan støtte barnet i sociale relationer.
  • har gode samarbejdsevner og vil have et tæt samarbejde med biologisk familie og de professionelle omkring barnet

  Hvad kan vi tilbyde?

  Fritidsfamilier ansættes på kontrakt med fast honorering, tre måneders opsigelse og ret til fem ugers ferie om året. Hertil kommer fuld omkostningsdel pr. barn pr. døgn, penge til fx køb af ekstra tøj til barnet m.v. Der ydes også kilometergodtgørelse efter statens lave takst.

  Som fritidsfamilie får I også mulighed for: 

  • supervision og vejledning fra familieplejekonsulent.
  • kurser ved Familieplejen.
  • deltagelse i netværksgruppe sammen med andre fritidsfamilier.

  Er I interesseret?

  I er altid velkommen til at kontakte os, hvis I vil høre mere om mulighederne for at blive fritidsfamilie. 

  Sidst opdateret: 13. oktober 2023