Deltagerbudgetter 2018: Vær med til at bestemme

Datoer

  • Informationsmøde: 22. september klokken 11-11:30 i Ridehuset
  • Ansøgningsfrist: 15. november
  • Afstemning: 5. december 2018 i Tivoli Friheden

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz har afsat 200.000 kroner, via Deltagerbudgetter, til projekter, der styrker inklusionen i Aarhus. 

Det er femte gang, deltagerbudgetterne uddeles som økonomisk støtte til borgere, der har forslag til kreative og inkluderende løsninger til Aarhus’ sociale udfordringer. Tidligere er pengene blandt andet gået til bekæmpelse af ensomhed, udvikling af naboskabet med flygtninge og hjemløse som et led i bedre integration og inklusion.

Rådmanden ser frem til den kommende uddeling af deltagerbudgetter, og betoner vigtigheden af at give de aarhusianske borgere mulighed for at omsætte idéer og projekter om social inklusion til virkelighed:

"Med deltagerbudgetterne ønsker vi at styrke den sociale sammenhængskraft i Aarhus ved at finde nye veje til inklusion. Initiativet giver mulighed for, at borgernære projekter kan realiseres og styrke de sociale fællesskaber på lokalplan og på tværs af samfundsklasser- og grupper. På den måde kan deltagerbudgetterne bidrage til at inkludere. Vi håber på projekter, hvor der er tænkt i rummelighed og sammenhængskraft, og hvor udsatte borgere inviteres ind i større fællesskaber, hvor de kan spille en aktiv rolle”, siger Kristian Würtz.

Har du en god idé? så mød op til Ildsjælefestivalen

Den 22. september 2018 klokken 11 fortæller rådmanden om dette års uddeling af deltagerbudgetter. Det sker i Ridehuset i forbindelse med Ildsjælefestivalen, som er et led i Folkets Møde 2018.

Du er velkommen til at komme forbi og lade dig inspirere eller idéudvikle sammen med andre ildsjæle fra hele Region Midtjylland. Her kan du også møde tidligere modtagere af deltagerbudgetter og repræsentanter fra Aarhus Kommune, som vil dele deres erfaringer og besvare eventuelle spørgsmål om deltagerbudgetterne.

Ansøgningsfristen for bevilling af deltagerbudgetter er den 15. november 2018.

 

Afstemning

Den 5. december stemmes der om, hvilke projekter der skal tildeles penge, deltagerne kan give op til 25.000 kroner pr. projekt. Det sker på et folkemøde i forbindelse med afslutningen på året som Frivillighovedstad i Tivoli Friheden. Alle, der møder op, har stemmeret. Der er gratis adgang til Tivoli Friheden denne dag.


Mere info

Spørgsmål til deltagerbudgetter: Bo Egil Hansen, organisationskonsulent, Sociale Forhold og Beskæftigelse, telefon 51 57 61 20, boeha@aarhus.dk

Spørgsmål til Ildsjælefestivalen: Henning Rasmussen, telefon 61 45 66 84, mail@civilian.one

 

Dette er sjette gang, at borgerne selv får lov at bestemme, hvad pengene skal bruges til. Uddelingen af pengene kaldes for deltagerbudgetter og er en del af frivilligmidlerne.

Første deltagerbudget blev uddelt i efteråret 2015 og blev brugt på bekæmpelse af ensomhed.

Andet deltagerbudget blev uddelt i foråret 2016 og blev brugt til at udvikle naboskabet med flygtninge og hjemløse som et led i bedre integration og inklusion.

Tredje deltagerbudget blev uddelt i foråret 2017 og blev brugt til at udvikle fællesskaber i Viby Syd.

Fjerede deltagerbudget blev uddelt i efteråret 2017 til fællesskabsprojekter.