Hvad er opgaven som frivillig ved valg?

Som frivillig hjælper du til på afstemningsstedet med fx at udlevere stemmesedler, krydse af i valgbøgerne, sikre at stemmesedlerne kommer i valgurnerne og optælle stemmer, når valget er slut. Du bliver instrueret i opgaverne, når du møder frem på valgdagen.

Du skal være på afstemningsstedet fra klokken 7.00, og indtil stemmerne er talt op om aftenen. På de større afstemningssteder kan det godt blive sent, før alle stemmerne er talt op.