Puljens formål

  • at støtte aarhusianske spillesteder og musikforeninger, der har en kontinuerlig præsentation af rytmisk musik.

Hvem kan søge

Rytmiske spillesteder og musikforeninger i Aarhus Kommune.

Betingelser

Det er en betingelse, at

  • spillestedet / musikforeningen afholder mindst ti koncerter årligt
  • fordelt på mindst seks måneder
  • der tages entré til de støttede koncerter

Det er en betingelse for udbetalingen, at der ydes professionel tarifmæssig honorering for de medvirkende musikere. Bemærk, at i modsætning til 2018 og tidligere kan der ikke længere anvendes honorarstøtte til lydmand.

Reglerne har baggrund i Musiklovens bestemmelser om honorarstøtte.

Hvad kan der søges til

Musikerhonorarer.

Puljens størrelse

Aarhus Kommunes bevilling for 2019 er ca. 1.040.000 kr.

Det endelige beløb kendes, når Aarhus Byråd har vedtaget sit budget for 2019.

Hvordan gives støtten

Støtten tildeles efter Musiklovens retningslinjer for honorarstøtte, således at den samlede offentlige støtte dels er bevilget af Aarhus Kommune, dels af Musikudvalget under Statens Kunstfond. Støtten ydes som tilskud i form af honorarstøtteklip. Et honorarstøtteklip er for 2019 i alt 2.080 kr., som er finansieret med 1.040 kr. fra staten og 1.040 kr. fra kommunen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for 2019 er den lørdag d. 15. september 2018, kl. 23.59

Sådan søger du

Der skal anvendes følgende ansøgningsskemaer,

Bilag 1: Ansøgning om honorarstøtte til Aarhus Kommune

Bilag 2: Afholdte koncerter i 2018

Bilag 3: Planlagte koncerter i 2019

Bilag 4: Budget for 2019

Disse bilag skal lægges ind i ansøgningen, som indsendes via Aarhus Kommunes Ansøgningsportal.

Opret ansøgning i AnsøgningsPortalen

Bilagene skal ved fremsendelsen være konverteret til pdf-format.

Endvidere skal det seneste reviderede regnskab for musikforeningen/spillestedet være vedlagt i pdf format.

Hav disse bilag parat, når du åbner ansøgningsportalen for at ansøge.

Læs mere om Statens Kunstfonds retningslinjer for honorarstøtten på

http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/honorarstoette-til-rytmiske-spillesteder

Bemærk, at der skal indsendes særskilt ansøgning til Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik senest 1. oktober 2018. Hold jer orienteret om eventuelle ændringer fra statens side via ovenstående link.

Behandling af ansøgninger for 2019

Der afholdes samtaler med ansøgerne den 24. eller 25. september 2018.

På baggrund af ansøgningerne og samtalerne afholdes der møde i Musikudvalget, som foretager prioriteringen af puljens midler.

Vi kan desværre ikke garantere, at der foreligger et svar på ansøgningen i passende tid inden statens ansøgningsfrist, som på nuværende tidspunkt er ukendt.

I skal derfor ansøge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, uanset om I måtte have fået svar fra Aarhus Kommune.

Projektstøtteudvalget foretager sin egen selvstændige vurdering af ansøgningen.

Afgørelser om tildeling af den kommunale honorarstøtte træffes af Musikudvalget, der foretager kunstfaglige kvalitetsvurderinger af de indkomne ansøgninger.

Ved behandlingen af ansøgningerne vil den kunstneriske kvalitet såvel som de ansøgende spillesteder og musikforeningers evne til at se sig selv som værende et aktiv for det aarhusianske musikmiljø indgå i vurderingen.

Ligeledes vil ansøgernes evne til samarbejde med andre koncertarrangører i Aarhus samt at koncertprofilen bidrager til det samlede udbud af livemusik blive vægtet ved behandlingen.

Se i øvrigt ansøgningens bilag 1.

Alle bevillinger af honorarstøtte vil blive offentliggjort på Aarhus Kommunes hjemmeside med oplysning om spillestedet/musikforeningens navn og beslutning.