Søg midler til frivilligt socialt arbejde

Du kan søge fra primo september, hvor ansøgningsskemaet bliver tilgængeligt. 

Foreningen skal have have et cvr-nummer og Erhvervs NemID, for at du kan søge. Sidste frist for at søge er den 1. oktober 2018 klokken 23.59.

 • Du kan gemme ansøgningen undervejs. Så kan du vende tilbage og skrive videre, hvis du har brug for det. Først når du afslutter ansøgningen, bliver den sendt.
 • Du kan kun skrive et vist antal tegn som svar på nogle af spørgsmålene i skemaet. Skriver du mere end maksimum, bliver skemaet ikke sendt. 
 • Sidst i skemaet skal du kunne se flueben ved alle spørgsmål. Mangler der et flueben, kan du gå tilbage i skemaet og justere teksten.

Foreninger, der har frivillige og som arbejder med målgruppen for Socialforvaltningens tilbud, kan søge paragraf 18-midler.

Du kan typisk søge, hvis din forening har aktiviteter for følgende målgrupper: 

 • Voksne med sindslidelse
 • Voksne med handicap
 • Socialt udsatte 
 • Personer uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet.

 

I kan søge til lokalt forankrede aktiviteter for aarhusianere under 65 år. I skal yde en social indsats, der kan supplere og udvikle den kommunale. Paragraf 18-midlerne skal fungere som en støtte til den specifikt frivillige indsats.

Det kan fx være:

 • Støtte til lokaler, telefon, befordring eller indkøb af kontorartikler.
 • Løntilskud i et vist omfang til udgifter, der direkte relaterer sig til de frivilliges arbejde i organisationen, fx en central koordinator.
 • Tilskud til enkeltstående honorarer, fx til foredragsholdere eller lignende.

Med "Den aktive borger” ønsker vi at støtte borgere i at udnytte egne ressourcer. Aktiviteter inden for dette vil blive vægtet højt i fordelingen af paragraf 18-midler.

Det kan fx være: 

 • Recovery-orienteret rehabilitering for voksne med sindslidelse og særligt socialt udsatte voksne.
 • Social inklusion og gode børnefællesskaber i forbindelse med socialt truede børn, unge og familier.
 • Medborgerskab for voksne med handicap. 
 • Indsatser, der støtter unge i at få uddannelse og arbejde.
 • Indsatser, hvor man samarbejder på tværs af virksomheder, frivillige organisationer m.v.