Søg midler til frivilligt socialt arbejde

Foreningen skal have have et cvr-nummer og Erhvervs NemID, for at du kan søge. Sidste frist for at søge er den 1. oktober 2018 klokken 23.59.

 • Du kan gemme ansøgningen undervejs. Så kan du vende tilbage og skrive videre, hvis du har brug for det. Først når du afslutter ansøgningen, bliver den sendt.
 • Du kan kun skrive et vist antal tegn som svar på nogle af spørgsmålene i skemaet. Skriver du mere end maksimum, bliver skemaet ikke sendt. 
 • Sidst i skemaet skal du kunne se flueben ved alle spørgsmål. Mangler der et flueben, kan du gå tilbage i skemaet og justere teksten.

Foreninger, der har frivillige og som arbejder med målgruppen for Sociale Forhold og Beskæftigelses tilbud, kan søge paragraf 18-midler.

Du kan typisk søge, hvis din forening har aktiviteter for følgende målgrupper: 

 • Voksne med sindslidelse
 • Voksne med handicap
 • Socialt udsatte 
 • Personer uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet.

 

I kan søge til lokalt forankrede aktiviteter for aarhusianere under 65 år. I skal yde en social indsats, der kan supplere og udvikle den kommunale. Paragraf 18-midlerne skal fungere som en støtte til den specifikt frivillige indsats.

Det kan fx være:

 • Støtte til lokaler, telefon, befordring eller indkøb af kontorartikler.
 • Løntilskud i et vist omfang til udgifter, der direkte relaterer sig til de frivilliges arbejde i organisationen, fx en central koordinator.
 • Tilskud til enkeltstående honorarer, fx til foredragsholdere eller lignende.

Ved den kommende fordeling af tilskud vil der blive lagt særlig vægt på ansøgninger, der tilgodeser nedenstående fokusområder. Fokusområderne er de faglige hovedoverskrifter, som Sociale Forhold og Beskæftigelse aktuelt arbejder efter. Det er dog ikke en betingelse for tilskud, at ansøgningen lægger sig ind under et fokusområde:

Den aktive borger

I Sociale forhold og Beskæftigelse ser vi det som vores vigtigste opgave at spille borgerne gode, så de kan blive bedre til at mestre deres liv. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i den enkeltes egne ønsker og ressourcer. Det betyder, at vi møder borgerne med en forventning om, at de har meget at byde ind med.

Faglige metoder og teknikker er ikke altid nok. Vi skal etablere en tillidsfuld relation til den enkelte og lytte til, hvad netop denne borger har brug for hjælp til. Målet om en bedre livsmestring vil altid tage afsæt i det enkelte menneskes drømme og forestilling om det gode liv. Det er derfor også altid udgangspunktet for vores samspil med borgerne.

I vores bestræbelser på at støtte borgerne i at skabe det gode liv er vi ikke bange for at bryde grænser og gå på tværs. Vi har borgerens perspektiv og hjælper gerne til med at engagere netværk, frivillige og andre professionelle, så der skabes mening, sammenhæng og udvikling. Mod et liv med større grad af frihed og uafhængighed.

Spil borgerne gode

 • Vi møder borgeren som et ligeværdigt menneske – med tilbud om hjælp, anerkendelse og respekt for den enkeltes prioritering.
 • Vi vil støtte borgerens mestring af eget liv med udgangspunkt i egne drømme og ressourcer.
 • Vi vil hjælpe borgeren på vej mod selvforsørgelse gennem læring, uddannelse og beskæftigelse og dermed styrke den sociale mobilitet.
 • Vi vil opmuntre borgeren til at tage ansvar for andre og bidrage til de sociale fællesskaber.

Engagér byen

 • Vi vil engagere aarhusianere i at skabe velfærd og styrke den sociale sammenhængskraft.
 • Vi vil involvere mennesker, der er udsatte eller har et handicap, så de kan berige fællesskabet.
 • Vi vil dialog og utraditionelle løsninger, herunder samarbejde på tværs med borgere virksomheder, frivillige organisationer mv.