Der er 2 muligheder for at ansøge

Med CVR-nr.

 Med personligt NEM-id

 

 

 

For at ansøge om §18-midler, skal du være en del af en forening.

Det er både muligt at ansøge ved at logge på selvbetjeningsløsningen med foreningens CVR-nummer og Erhvervs NemID og med dit personlige CPR-nr og NemID.

Du kan gemme ansøgningen undervejs, så du kan vende tilbage og skrive videre, hvis du har brug for det. Først når du afslutter ansøgningen, bliver den sendt.
Du kan kun skrive et vist antal tegn som svar på nogle af spørgsmålene i skemaet. Skriver du mere end maksimum, bliver skemaet ikke sendt.

Hvis du får brug for hjælp undervejs, kan du holde musen over det lille spørgsmålstegn, der er ved hvert felt.

Sidst i skemaet skal du kunne se flueben ved alle spørgsmål. Mangler der et flueben, kan du gå tilbage i skemaet og justere teksten.

Du kan se et eksempel på ansøgningsskemaet nedenfor, så du kan forberede din ansøgning inden du logger på selvbetjeningsløsningen.

Eksempel på ansøgninsskema

Der er en sagsbehandlingstid på ca. 2,5 måned. Hvis du ansøger i 1. runde kan du altså forvente svar på din ansøgning medio maj. Hvis du ansøger i 2. runde, kan du forvente svar medio november.

Eventuelle bevillinger udbetales i juni og december.

Støtten gives til foreninger, klubber, organisationer, råd og andre, som laver frivillige aktiviteter inden for ældreområdet.

Det kan for eksempel være:

 • Foreninger, der organiserer selvhjælp- eller pårørendegrupper
 • Forskellige former for besøgs-, ledsager- eller aflastningsordninger
 • Sociale cafeer og væresteder
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
 • Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
 • Frivillighedsformidling

Indsatsen skal være forankret i Aarhus Kommune.

Generelle retningslinjer for tildeling af § 18 støtte:

 • Det skal som udgangspunkt ikke koste noget at være frivillig.
 • Deltagere i arrangementer mv. betaler som udgangspunkt selv for forplejning, entré og transport.
 • Der skal som udgangspunkt være brugerbetaling for brug af de aktivitets-ting, der bevilges via § 18, så der kan spares op til vedligeholdelse / nyanskaffelse af nyt udstyr (fx nyt billardbord, symaskiner osv.).
 • Ved tildelingen af § 18-midler vil der blive taget stilling til, hvor mange det ansøgte tilgodeser. Det vil vægte positivt, hvis det ansøgte vil være til gavn for et større antal brugere.
 • Det er positivt, hvis aktiviteter mv. også giver sårbare mennesker mulighed for at deltage aktivt.


Hvad kan man søge om støtte til?
Aktiviteterne skal have et eller flere af følgende formål:

 • Imødekomme behov hos udsatte eller potentielt udsatte målgrupper, for eksempel ensomme, svagelige, syge, selvmordstruede samt personer med knappe ressourcer - socialt, økonomisk, fysisk og psykisk.
 • Fremme netværksdannelse.
 • Styrke borgerens handlekraft og livsmod.
 • Forebygge isolation og ensomhed.
 • Løse sociale problemer og opgaver.