Din forening kan anvende midlerne til tiltag, der gør det lettere for voksne flygtninge at tage del i foreningslivet. Gennem foreningslivet bliver flygtninge en del af et sundt, demokratisk og forpligtende fællesskab – som bidrager positivt til integrationen i Danmark.

Hvem kan ansøge puljen?

Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, som har hjemsted i Aarhus Kommune.

Hvordan ansøger min forening puljen?

Din forening ansøger puljen ved at udfylde ansøgningsskemaet. Du tilgår ansøgningsskemaet ved at klikke på følgende link: Ansøgningsskemaet

Hvem er målgruppen for puljen?

Flygtninge over 18 år, som inden for de seneste tre år har fået opholdstilladelse i Danmark.

Hvad kan puljen støtte?

Der kan ansøges om max. 5.000 kr. per aktivitet per år. Beløbet kan anvendes til at introducere flygtninge til den danske foreningstradition, med henblik på at gøre det lettere for dem at bliver en del af foreningen. Puljen kan også anvendes til at fastholde flygtninge, som allerede er en del af din forening.

Puljen kan ikke anvendes til personligt udstyr eller kontingentbetaling, men din forening kan anvende midlerne til at oprette introduktionshold eller særlige tiltag, som skal gøre det lettere for voksne flygtninge at være foreningsaktive og som kan fastholde målgruppen i foreningen.

Hvad er puljens størrelse?

Puljen har i 2018 et budget på kr. 100.000. Der er løbende ansøgningsfrist, men man kan forvente en sagsbehandlingstid på ca. 3 uger. Midlerne udbetales på forhånd og direkte til foreningen.

Hvilke dokumentationskrav følger med?

Det er foreningens ansvar, at de nye medlemmer fremgår af foreningens medlemslister, og at de betaler kontingent. Bevillingen fra puljen skal fremgå af foreningens tilskudsregnskab, som indsendes til Sport & Fritid.

Hvor kan jeg ellers søge støtte?

Ønsker din forening at igangsætte større aktiviteter eller indsatser, der understøtter, at nye borgere hurtigere bliver en del af civilsamfundet, kan foreningen også ansøge om støtte fra puljen til indsatser rettet mod nye borgere i kultur- og foreningslivet. Læs mere i følgende link: Pulje til indsatser rettet mod nye borgere i kultur- og foreningslivet.

Film for flygtninge om fællesskaber i AarhusFællesskab i Aarhus – Bibliotekerne (kort udgave)Fællesskab i Aarhus – Bibliotekerne (lang udgave)Fællesskab i Aarhus – Foreningslivet (kort udgave)Fællesskab i Aarhus – Foreningslivet (lang udgave)
Fællesskab i Aarhus – Ungdomskulturhuset (kort udgave)
Fællesskab i Aarhus – Ungdomskulturhuset (lang udgave)