Lederuddannelse

Retningslinjer for ordningen

  1. Ansøgerens foreningsarbejde skal primært vedrøre børn og unge under 25 år. Foreningen skal være godkendt og have hjemsted i Aarhus Kommune.
  2. Ansøgeren, som skal være fyldt 13 år, skal være aktiv ulønnet leder.
  3. Ansøgninger om tilskud til deltagelse i konferencer og møder - herunder årsmøder, landsstævner mv. - kan ikke imødekommes.
  4. Kursuslængden pr. dag skal være af mindst 4 timers varighed.
  5. Kursus- og opholdsudgiften skal være på mindst kr. 300. 
  6. Der ydes et tilskud på 75 procent af en maksimal kursus- og opholdsudgift på 300 kr. per døgn.
  7. Der kan ikke ydes tilskud til kurser i udlandet; bortset fra Sydslesvig.
  8. Kursusprogram skal vedlægges, og alle rubrikker på skemaet skal udfyldes.
  9. Ansøgningsskemaet skal være Sport & Fritid i hænde senest 8 dage før kursets begyndelse.
  10. Originale kvitterede bilag for de afholdte udgifter, samt dokumentation for deltagelse, skal være indsendt til Sport & Fritid senest en måned efter kursets afslutning. I modsat fald er bevillingen bortfaldet.

Der kan ikke ydes tilskud til foreninger, som er medlem af idrætssamvirket..

Hent blanket til Ansøgning - Ansøgningsskema (åbner nyt vindue).

Indsend ansøgningen elektronisk - enten med digital signatur eller som vedhæft fil per e-mail til Sport & Fritid sport-fritid@aarhus.dk. Alternativt som almindelig post.