Aarhus Kommunes har nu en permanent fritidspasordning for børn og unge i alderen 3 til 17 år.
For alle folkeoplysende foreninger i kommunen, samt Aarhus Musikskole og Børneteatret Filuren.

Kommune ønsker med Fritidspasset, at give flere børn og unge lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Med et Fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr.

Se filmen om Fritidspas.

  • Du skal påføre de ønskede oplysninger på bagsiden af fritidspasset. Husk underskrift samt kontrol af, at det samlede beløb ikke overstiger 1000 kr.
  • Fritidspasset er personligt, og du skal derfor levere det tilbage til barnet eller dets forældre.
  • Du skal søge kontingentet refunderet hos Sport & Fritid.
  • Benyt skemaet ”Afregning af fritidspas til foreningen”.
    Husk at påføre ”Tidligere forbrug”.
  • Afregningsskemaerne indsendes løbende til Sport & Fritid.

Afregningsskemaet bør ikke være mere end 1 måned gamle, alle afregninger der vedrører kalenderår 2019, skal dog være indsendt senest d. 30. december 2019.

Du finder Afregningsblanketten under eksterne links til højre på siden.

Husk at du SKAL benytte Internet Explorer når du anvender Afregningsblanketten.

Hvis du vil sende en elektronisk besked skal du benytte fritidspas@mkb.aarhus.dk.

 

Formålet med fritidspasset er at give børn og unge fra økonomisk trængte familier mulighed for aktivt at deltage i aktiviteterne i en folkeoplysende forening efter eget valg. Fritidspasset dækker deltagelse i alle typer af foreningsaktiviteter lige fra fodbold og håndbold til kreative fag som sang og musik eller tegne- og malekurser. Bare det foregår i en forening, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven, så er kontingentet dækket af fritidspasset

Aarhus Kommune tilbyder fritidspas til alle børn fra økonomisk trængte familier i alderen 3 til og med 17 år. Ordningen henvender sig primært til enlige forsørgere. Husstandens samlede indtægter må ikke overstige 201.228 kr. om året. Det svarer til 90 pct. økonomisk friplads i et pasnings-/fritidstilbud.

Enlige forsørgere kan yderligere fratrække 62.139 kr. i husstandens indkomst. Endeligt kan der fratrækkes 7.000 kr. i indkomsten for hvert barn ud over det første. Sport & Fritid sender fritidspas ud alle de børn og unge, der er visiteret til friplads med mindst 90 procent i et pasnings-/fritidstilbud.

Det betyder, at der er nogle, der ikke får et fritidspas pr. automatik. Børn i alderen 6 til og med 17 år, hvis søskende har fået et fritidspas, kan uden videre rekvirere et fritidspas pr. tlf. eller mail. Alle øvrige skal ansøge ved hjælp af ansøgningsskema, vedlagt dokumentation for den seneste indkomstudbetaling (husstandens).

Her i foreningsregistret kan du finde alle godkendte foreninger i Aarhus Kommune hvor det er muligt at anvende fritidspasset.

ForeningsPortalen i Aarhus (åbner i nyt vindue)