Aktivitetspuljen

Der kan søges om tilskud til events, projekter og aktiviteter inden for sports-, fritids- og folkeoplysningsområdet. Initiativerne skal således ligge inden for Sport & Fritids forvaltningsområde.

Puljen kan blandt andet understøtte følgende:

 • Initiativer der sigter mod at fremme motion, bevægelse og aktivitet.
 • Samarbejds- og partnerskabsprojekter mellem eksempelvis foreninger, skoler, SFO’er, fritids- og ungdomsklubber om konkrete aktiviteter eller projekter.
 • Projekter i foreninger, der arbejder med udsatte målgrupper.
 • Udvikling af nye aktivitetsområder.

Der lægges vægt på, at initiativerne er nyskabende på en eller flere parametre, samt at etablerede foreninger/ institutioner indgår som partnere.

Der kan ikke gives tilskud til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder og underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder religionsfrihed, ytringsfrihed, forbud mod diskrimination, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed.

Der ydes ikke tilskud til

 • etablering af faciliteter, inventar o.l.
 • initiativer, der har karakter af almindelig drift
 • kommercielle aktiviteter
 • forplejning, repræsentation, studieture o.l.

Tema for aktivitetspuljen 2018 – 2021

I perioden 2018 – 2021 understøtter aktivitetspuljen Frivillighedshovedstad 2018 samt aktiviteterne i Sports- og Fritidspolitikken.

Temaerne er således:

Frivillighedshovedstad 2018:

 • aktiviteter, som gennemføres af og for de frivillige
 • aktiviteter / events, der understøtter de frivillige foreninger, og er med til at rekruttere og fastholde nye medlemmer
 • projekter, der giver frivillige mulighed for at afprøve og opstarte nye aktiviteter, bevægelsesformer mm.

Aktiviteter for alle:

 • aktivitetstilbud, der understøtter det gode liv. Det skal være let at komme i gang med aktiviteter, og der skal være aktivitetsmuligheder for alle målgrupper. 

De sunde fællesskaber:

 • Sports- og fritidsområdet skal arbejde for sunde fællesskaber for alle: Vi skal være i bevægelse og balance. Området skal fortsat fungere som en social løftestang, der styrker den mentale sundhed, forebygger ensomhed og bidrager til udviklingen af medborgerskab, demokrati og sunde fællesskaber.

Der kan også søges til øvrige projekter, som falder uden for ovenstående temaer, hvis der er tale om nye tiltag, der vil være med til at udvikle sports-, fritids- og folkeoplysningsområdet.

Ansøgning

Aktører inden for folkeoplysningsområdet, selvejende institutioner, fonde m.v. kan ansøge puljen.

For alle ansøgninger gælder, at

 • der skal være en delvis egenfinansiering.
 • der er et vejledende ansøgningsbeløb på minimum 50.000 kr.
 • der er ansøgningsfrist to gange om året – 1. oktober og 1. marts
 • der skal afleveres en konkret tidsplan for projektet. Ansøgeren er forpligtet til at orientere Sport & Fritid om evt. ændringer i tidsplanen.

Indsend ansøgningsskema(åbner i nyt vindue) til Sport & Fritid med enten NemID eller som vedhæftet fil til en e-mail sport-fritid@aarhus.dk