Aktiv sommerferie

Sommer 2018

Kommunen yder tilskud til sommerferieaktiviteter, og kan eventuelt være behjælpelig med at stille kommunale lokaler til rådighed.

Det er Sport & Fritids håb, at rigtig mange foreninger og eventuelle andre initiativtagere vil igangsætte et bredt udvalg af aktiviteter i sommerferien for de aarhusianske skolebørn i 0. - 9. klasse. 

Læs reglerne før du søger:

Der findes bestemte retningslinjer vedrørende sommerferieaktiviteter for børn i Aarhus Kommune.

Læs Retningslinjer 

Sport & Fritid planlægger i øjeblikket aktivitetsprogram for aarhusianske børn i skolernes sommerferie 2018 (ugerne 27 – 32).

Foreninger og andre initiativtagere anmodes om, at bistå med aktiviteter, der kan give børnene en gratis og fornøjelig ferieoplevelse.

Sådan ansøger du:

Fra mandag den 15. januar kan du udfylde og sende ansøgningsskema: online-ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfristen for 2018 er overskredet. Ansøgningsfrist for 2019 vil være fredag den 1. februar 2019 kl. 15.00.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen kan ikke påregne at komme i betragtning.

I forbindelse med ansøgningen skal du være opmærksom på følgende: 

  • Udfyld formular med jeres oplysninger til Ferieavisen Aktiv Sommerferie 2018 (udkommer medio maj 2018)
  • Udfyld evt. ansøgningsblanket om lån af lokale (hvis behov for lokale er til stede). - Hent ansøgningsblanket 
  • Børneattester skal anvendes efter gældende regler.
  • Der skal indhentes børneattest på de instruktører, der medvirker i sommerferieaktiviteter.

Afregning af aktiv sommerferie :

Du finder afregningsskemaet her: Afregning - Aktiv sommerferie 2018

Afregningsskemaet skal udfyldes i alle felter. Skemaet indsendes først, når hele aktivitetsforløbet er afholdt, dog senest d. 1. september 2018.

Ferieavisen Aktiv Sommerferie

Før sommerferien udsender Sport & Fritid ferieavisen Aktiv Sommerferie til alle Aarhusianske skoleelever.

Det vil sige, at du som initiativtager ikke selv skal annoncere tilbuddene.

Læs ferieavisen 2018