Lokaler på lokalcentre

Du har mulighed for at låne eller leje et lokale på et af de i alt  37 lokalcentre i Aarhus Kommune. Lokalcentrene er åbne huse, hvor alle er velkomne.

Kontaktoplysninger på lokalcentre

Lokalerne udlånes til lokalcentrets egne arrangementer.

Lokalerne udlånes desuden til foreninger, organisationer og andre, som arbejder for at give lokalområdets borgere mulighed for en aktiv livsudfoldelse.

Beboere i plejeboliger og ældreboliger kan låne lokaler til markering af egne mærkedage.

Borgerne og medarbejdere ansat ved Sundhed og Omsorg kan leje lokaler til arrangementer af privat karakter.

Lokalerne kan udlånes/udlejes, når der er ledig kapacitet. Kontakt det enkelte lokalcenter for at få information om ledige lokaler.

Kontaktoplysninger på lokalcentre

Det er ikke tilladt at overnatte i lokalcentrets lokaler.

Brugen af lokalerne sker ud fra følgende prioritering:

  1. Lokalcentrets egne arrangementer
  2. Udlån til foreninger, organisationer og andre som arbejder for at give lokalområdets borgere mulighed for en aktiv livsudfoldelse
  3. Udleje af  lokaler til borgere og medarbejdere til arrangementer af privat karakter.

Lokalcenteret foretager en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Det er lokalcentrets områdechef, som har ansvaret for at godkende arrangementer. Områdechefen kan ud fra saglige begrundelser afvise arrangementer.

Der kan ikke lånes lokaler ud til:

  • aktiviteter med kommercielle eller forretningsmæssige formål.
  • Ungdomsarrangementer (f.eks. svendegilde, 18 års fødselsdag, efterskolefester o.lign.)

 

Lånerkredsen må ikke afgrænses af politiske, religiøse eller lignende grunde.

Der udlejes lokaler til p.t. kr. 180 pr. lokale i timen inkl. moms.

Der er også mulighed for at leje lokaler i hele weekender.

For information om mulige lokaler, priser og  hvor mange personer hvert lokale skal du kontakte det enkelte lokalcenter.

Det vil fremgå af låne-/lejeaftale, som låner/lejer underskriver og modtager i kopi at mad-og drikkevarer købes i lokalcentrets café, såfremt der er kapacitet til det.

Der skal altid laves en individuel aftale med personalet i køkkenet på det pågældende lokalcenter.