Kurser for frivillige på ældreområdet

Kursus i §18-ansøgning

I samarbejde med Foreningsbutikken, Frivilligcenter for Seniorer afholder der 2 kurser om året i §18-ansøgning.

På kurset bliver §18-puljens formål gennemgået. Du får info om, hvad der kan søges til og hvem, der kan ansøge om §18-midlerne. Du får også gode tips til, hvordan du skriver en rigtig god ansøgning.

Kurserne afholdes omkring januar og august måned.

Læs mere om §18-kurserne på Foreningsbutikkens hjemmeside

Førstehjælpskursus

Som frivillig i Sundhed og Omsorg har du mulighed for at komme på førstehjælpskurs.

Er du frivillig på et lokalcenter eller plejehjem, kan du kontakte frivilligkonsulenten i dit lokalområde for at få mere information om kurserne.

Se en oversigt over frivilligkonsulenter på ældreområdet

Kurserne afholdes flere gange årligt.

Kurser i Foreningsbutikken

Foreningsbutikken (Frivilligcenteret for seniorer) udbyder flere spændende kurser årligt.

Du kan altid holde dig opdateret med kursusudbuddet på deres hjemmeside.

Klik her for at komme til Foreningsbutikkens hjemmeside