Indsatsplan for beskyttelse af grundvand i Beder 2013

Drikkevandsressourcerne omkring Beder, Mårslet og Malling er væsentlige for Aarhus Kommune. 15 procent af kommunens drikkevand indvendes her.