I Aarhus Kommunes Planstrategi Klog vækst frem mod 2050 står der, at biodiversiteten skal øges, og at forskelligartede planter skal indtage restarealer langs veje og stier. I Kommuneplanen står der, at der i alle lokalplaner skal indarbejdes bestemmelser, som sikrer de grønne kvaliteter og forpligter kommunen til at tilgodese biodiversiteten
i byudviklingen.

Det er blot to af de greb der gøres brug af for at lade naturen få en plads i byen.

Du kan læse mere om visionerne for en forbedret bynatur i Aarhus her