Gevinsten ved at skifte til LED

Mens en moderne LED-lampe har et energiforbrug på 15-20 watt, forbruger de nuværende kviksølvlamper til sammenligning mellem 80 og 250 watt.

Udskiftningen af cirka 29.000 lamper i Aarhus Kommune får derfor stor betydning på en række områder:

  • Vi opnår en samlet årlig CO2 besparelse på 2.500 tons.
  • Kommunen sparer 30 % på elforbruget til vejbelysning svarende til 1.500 husstandes årlige elforbrug.
  • Projektet er udgiftsneutralt for Aarhus Kommune, da lånefinansieringen forventes at blive tilbagebetalt gennem driftsbesparelser som følge af projektets energibesparende effekter.
  • Slut med sorte områder. Der kommer lys i alle gadelamper på strækninger med LED-lamper.
  • Den kraftigere gadebelysning vil øge trafiksikkerheden markant.