Spildevandsplanen beskriver de eksisterende spildevandsforhold og indeholder en samlet oversigt for de planlagte aktiviteter, investeringer og strategier på spildevandsområdet. 

Det er et mål, at vandforvaltningen skal ske bæredygtigt samtidig med, at vi i stigende grad anvender ressourcer og producerer energi. Vi skaber gode byrum med blå og grønne rekreative kvaliteter samtidig med, at vi klimatilpasser og får skabt tid og plads til vandet. 

Den nye plan fastlægger også rammerne for, hvordan borgere, virksomheder og bygherrer skal håndtere regn- og spildevand på egen grund, ligesom den beskriver minimumskrav til rensning af husspildevand i områder uden for det kloakerede område, kaldet det åbne land.