Flere i job

I store træk er der tale om tre centrale for den beskæftigelsesrettede indsats:
  • Stærkere partnerskaber med virksomhederne
    En virksomhedsrettet indsats er et gennemgående og centralt element i beskæftigelsespolitikken. Det er afgørende at skabe det rigtige match mellem virksomhed og borgere.

  • Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job
    En af de vigtigste indsatser er princippet om ”Job Først.” Her er job og uddannelse den højest prioriterede indsats. Den skal ses sammen med sprogtræning, som sættes i værk samtidig og i sammenhæng med den virksomhedsrettede indsats.

  • Flere unge skal i uddannelse og job
    Der er fokus på at understøtte, at unge både påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse. Unge med komplekse problemstillinger af faglig, social eller helbredsmæssig karakter skal have den nødvendige hjælp og støtte. Det skal sikre at flere unge kommer i varig beskæftigelse.

Den seneste beskæftigelsespolitik- og plan blev vedtaget i Aarhus Byråd i december 2017 og er gældende for 2018.