På baggrund af en lovændring udpeges det meste af Aarhus Havn til et område, der skal være forbeholdt produktionsvirksomheder. Aarhus Havn er i forvejen forbeholdt havnerelaterede virksomheder. Der er derfor tale om produktionsvirksomheder, der naturligt hører hjemme på en havn med behov for transport af en væsentlig andel af deres råvarer, hjælpestoffer og færdigvarer via søvejen. Omkring de udpegede erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder skal der i kommuneplanen udlægges et konsekvensområde.

Du kan se kommuneplantillæg nr. 42 her

Du kan se miljøvurderingen her

Kommuneplantillæg nr. 42 og miljøvurderingen er offentlig fremlagt fra den 12. december 2018 til den 6. februar 2019.

Se annoncen her