Helhedsplaner og udviklingsplaner

Godsbanearealerne bliver et mangfoldigt knudepunkt i Aarhus, hvor nye boliger og erhvervsvirksomheder vil ligge  side om side med butikker og uddannelses- og kulturinstitutioner – og hvor kreativiteten og det skabende byliv fortsat vil blomstre.

Læs udviklingsplanen for Godsbanearealerne

Læs Kvalitetskatalog for Godsbanearealerne

Gå til Godsbanearealernes hjemmeside

Aarhus Kommunes Byråd har den 22. august 2018 endeligt godkendt Udviklingsplan for Lisbjerg med tilhørende Etapeplan for etape 1 samt Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering.

Fremtidens Lisbjerg er en levende by, der kombinerer det bedste fra landsbyens fællesskaber med det bedste fra storbyen. En by fyldt med byliv og intime byrum, tætte boligbebyggelser, detailhandel og spændende specialbutikker, en levende bymidte, attraktive erhvervsområder, kultur- og fritidsaktiviteter og ikke mindst aktive og engagerede borgere. Lisbjerg skal udvikles etapevis over de næste 65 år, og udviklingen er allerede i gang med de første byområder under etablering.

Aarhus Ø skal være en bydel, som resten af Aarhus besøger, og der skal være liv døgnet rundt, hele året rundt. Lejligheder, butikker, indkøbsfaciliteter og bylivsaktiviteter skal derfor ligge side om side ved vandetog skabe en livlig bydel for både beboerne og resten af aarhusianerne. Når bydelen er færdigudviklet, vil den være hjemsted for 10-12.000 beboere og ca. 10.000 arbejdspladser, og det placerer den blandt Europas største havnefrontsprojekter.

Læs Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Aarhus Kommunes Byråd har den 13. september 2018 endeligt godkendt Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret med tilhørende Værdi- og Kvalitetskatalog samt Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering.

Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende etape i den mangeårige omdannelse af de bynære havnearealer. Det er visionen for området at skabe en tæt og mangfoldig bydel med en variation af store virksomheder og små iværksættere, hvor bylivet er førsteprioriteten, og alle byrum udformes, så de kan tiltrække besøgende hele døgnet rundt gennem kunst, oplevelsesmuligheder og urbane bevægelsesformer.

Læs udviklingsplanerne  for Sydhavnskvarteret her

Udviklingsplanen indebærer en fysisk omdannelse af Bispehaven og de omkringliggende områder, og er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Østjysk Bolig. Læs udviklingsplanen nedenfor.

For yderligere informationer kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk 

Udvikling af infrastrukturen er en central del af Helhedsplanen for Gellerup, hvor Gellerup vil blive udviklet til en attraktiv, international bydel, der åbner sig mod resten af Aarhus.

Læs mere om Helhedsplanen for Gellerup på www.helhedsplangellerup.dk

For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk

Helhedsplanen for Viby Syd arbejder med en bred og styrket indsats i området. Det indebærer blandt andet en social helhedsplan støttet af Landsbyggefonden, nye udlejningsregler og en række fysiske forandringer.

For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk