Kvalitetsguide for almene boliger i Aarhus

I samarbejde med byens stadsarkitekt, har Almene Boliger, Teknik og Miljø udarbejdet en Kvalitetsguide for bygherrer med foreslåede retningslinjer for kvalitet i kommende almene boliger.  

Læs Kvalitetsguiden til alment nybyggeri