Den delegerede bygherremodel i Aarhus

Rammen for anvendelsen af bygherremodellen i forbindelse med almene boliger, beskrives i denne brochure:

Anvendelse af bygherremodellen