Musikudvalget

Medlemmer 2018 - 2021

• Christian Vuust (formand)

e-mail: christianvuust@gmail.com

• Mette Dahl Kristensen (også medlem af Kunstrådet)

e-mail: mdkristensen@gmail.com

• Niels Christian Linde Simmelsgaard

e-mail: ncs@aaps.dk

• Mathias Jæger, e-mail

mathiasjgr@gmail.com

 

Musikudvalgets opgaver 

  • Behandler ansøgninger til musikpuljen og træffer afgørelser om bevillinger og afslag.
  • Behandler ansøgninger om honorarstøtte og træffer afgørelser om bevillinger og afslag.
  • Udpeger et bestyrelsesmedlem til hhv. Radar, Voxhall og Promus.
  • Udarbejder kunstfaglige udtalelser i forhold til visse ansøgninger til kulturarrangementspuljen efter anmodning fra Kulturforvaltningen.
  • Deltager i Kunstrådets evaluering af de større kulturinstitutioner efter nærmere aftale.
  • Fungerer som rådgiver for Byrådet og administrationen i musikfaglige spørgsmål.
  • Indgår i konkrete opgaver i forbindelse med implementering af Aarhus Kommunes kulturpolitik.

Kulturforvaltningen er sekretariat for Musikudvalget. Henvendelser til udvalget bedes derfor rettet til forvaltningen.