Grundlisten

Hvert fjerde år skal alle kommuner udarbejde en såkaldt nævningegrundliste, hvorfra landsretten ved lodtrækning vælger lægdommere (nævninge og domsmænd) til byretten og landsretten.

Ansvaret for udpegningen af personer til grundlisten ligger i Grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg i kommunen bestående af fem personer.

I indeværende byrådsperiode består Grundlisteudvalget af følgende personer:

  • Ali Nuur, Socialdemokraterne
  • Christian Andersen, Socialistisk Folkeparti
  • Senay Arikan, Det Radikale Venstre
  • Ejgil Rahbek, Venstre
  • Carsten Borup, Alternativet


Grundlisteudvalget i Aarhus Kommune betjenes af Borgerservice. Den nuværende grundliste sidder for perioden 1.1. 2016 – 31.12. 2020. Der skal udpeges nye personer til grundliste pr. 1. april 2019.

For at komme i betragtning til grundlisten i Aarhus Kommune skal du udfylde en ansøgning. Du finder ansøgningen her på siden, når der åbnes for ansøgninger i januar 2019.

Din ansøgning bliver behandlet af Grundlisteudvalget.


Optagelseskrav:

  • Du må ikke fylde 70 år inden udgangen af 2023
  • Du skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • Du skal bo i Aarhus Kommune


Grundlisteudvalget har en forpligtelse til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end det antal personer, der skal optages på listen.

Det er ikke sikkert, at du bliver optaget, da der kun bliver optaget et begrænset antal personer på listen. Det er Vestre Landsret der udarbejder nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, der er på grundlisterne, og derfor er det ikke sikkert, at du bliver indkaldt i perioden.

Behandling af personoplysninger


Grundlisteudvalget skal i henhold til Persondatalovens §§ 28 og 29 orientere dig om, at hvis du indsender en ansøgning om optagelse på grundlisten, vil Grundlisteudvalget behandle de oplysninger, du selv afgiver i ansøgningen (navn, personnummer, adresse, stilling, uddannelse etc.) og kontrollere disse oplysninger ved opslag i cpr-registeret. Oplysninger om navn, personnummer, adresse og stilling videregives til præsidenten for Vestre Landsret, hvis du optages på grundlisten.

Præsidenten for Vestre Landsret indhenter en udtalelse i Kriminalregistret. For at blive optaget som nævning eller domsmand skal man være uberygtet. Præsidenten for landsretten vurderer konkret, hvilke straffe der medfører, at en person ikke kan siges at være uberygtet.