Frivilligråd


Sammen om frivillighed og medborgerskab


– Sundhed og Omsorg søger kandidater til nyt Frivilligråd 2019 - 2021

 
Brænder du for at være med til at synliggøre, understøtte og styrke samarbejdet mellem Sundhed og Omsorg og de frivillige kræfter i Aarhus?
 
Sundhed og Omsorg søger kandidater, der vil være med til at præge udviklingen og samarbejdet indenfor frivillighed på sundheds- og omsorgsområdet.
 
Som medlem af frivilligrådet skal du:
• have interesse for - og viden om frivilligområdet på sundheds- og omsorgsområdet i Aarhus Kommune.
• have lyst og tid til at engagere dig i indsatser på frivilligområdet inden for Aarhus Kommunes grænser.
 
Udpegning af kandidater
Rådet består af otte medlemmer og to suppleanter.
Rådet er en aktiv medspiller, der samarbejder med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg om indsatserne på frivilligområdet.
Ved sammensætningen af Frivilligrådet tilstræbes det at afspejle det frivillige virke indenfor sundheds- og omsorgsområdet.
Kandidaterne udpeges ikke som repræsentanter for en bestemt forening, råd eller bestyrelse.
Som medlem repræsenterer man hele frivilligområdet, og ikke særinteresser.
 
Frist: 31. december 2018 indsendes kandidaturønsker med en kort beskrivelse af erfaringer og ønsker med at stille op. Sendes til: Anna Holm Riis, jhoan@aarhus.dk
 
Udpegning: Medio januar udpeger rådmanden for Sundhed og Omsorg medlemmerne. Alle kandidater får direkte besked.

 

Aarhus Kommunes Frivilligråd

Frivilligrådet understøtter og styrker samarbejdet mellem Aarhus Kommune og de frivillige kræfter inden for sundheds- og omsorgsområdet. Rådet rådgiver rådmanden for Sundhed og Omsorg i forbindelse med tilskud til frivilligt, socialt arbejde

Jette Skive, Rådmand for Sundhed og Omsorg, har udpeget frivilligrådet for perioden 2014 - 2018. Medlemmerne af Frivilligrådet er:

  • Bo Nordby, formand i Frivilligrådet, stor erfaring af den frivillige verden, blandt andet Lions-Klubberne i Aarhus
  • Erik Vigsø, næstformand i Frivilligrådet, formand for brugerrådet ved Lokalcenter Hasle
  • Merete Graabæk, leder af det frivilligt drevne, sociale værested Café Parasollen, Viby
  • Hanne Jensbo, formand for KlostergadeCentret i Aarhus
  • Margit Johansen, frivillig leder og træner for voksne handicappede i Aarhus Sejlklub
  • Tove Jørvang, formand for Ældre Sagen i Aarhus
  • Knud-Erik Sabroe, formand for Frivilligrådet 2003-2013 og næstformand for det tidligere Ældreråd
  • Henrik Woer, daglig leder af Seniorcentret Saxild Strand, bestyrelsesmedlem i Aarhus Hjælper
  • Elsebeth Thomsen (suppleant), medlem af brugerrådet ved Lokalcenter Brabrand 2007-2018

 Læs om Frivilligrådets visioner for rådsarbejdet og meget mere i dokumenterne.

 

Frivilligrådets dokumenter