Frivilligråd

Aarhus Kommunes Frivilligråd

Frivilligrådet understøtter og styrker samarbejdet mellem Aarhus Kommune og de frivillige kræfter inden for sundheds- og omsorgsområdet. Rådet rådgiver rådmanden for Sundhed og Omsorg i forbindelse med tilskud til frivilligt, socialt arbejde

Jette Skive, Rådmand for Sundhed og Omsorg, har udpeget frivilligrådet for perioden 2014 - 2018. Medlemmerne af Frivilligrådet er:

  • Bo Nordby, formand i Frivilligrådet, stor erfaring af den frivillige verden, blandt andet Lions-Klubberne i Aarhus
  • Erik Vigsø, næstformand i Frivilligrådet, formand for brugerrådet ved Lokalcenter Hasle
  • Merete Graabæk, leder af det frivilligt drevne, sociale værested Café Parasollen, Viby
  • Hanne Jensbo, formand for KlostergadeCentret i Aarhus
  • Margit Johansen, frivillig leder og træner for voksne handicappede i Aarhus Sejlklub
  • Tove Jørvang, formand for Ældre Sagen i Aarhus
  • Knud-Erik Sabroe, formand for Frivilligrådet 2003-2013 og næstformand for det tidligere Ældreråd
  • Henrik Woer, daglig leder af Seniorcentret Saxild Strand, bestyrelsesmedlem i Aarhus Hjælper
  • Elsebeth Thomsen (suppleant), medlem af brugerrådet ved Lokalcenter Brabrand 2007-2018

 Læs om Frivilligrådets visioner for rådsarbejdet og meget mere i dokumenterne.

 

Frivilligrådets dokumenter