Bliv lægdommer

Ansøg om optagelse på grundlisten

For at blive optage på grundlisten skal du indsende en ansøgning til Aarhus Kommune.

Ansøg om optagelse på grundlisten

Ansøgningfristen er fredag den 25. januar 2019.

For at blive optaget på grundlisten skal du opfylde disse krav:

 • Du må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023. Dvs. du skal være født efter 1943.
 • Du skal være fyldt 18 år senest den 1. januar 2020. Dvs. du må ikke være født senere end 1. januar 2002.
 • Du skal være fysisk og psykisk i stand til at varetage en lægdommers opgaver.
 • Du skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget.
 • Du skal kunne tale og forstå dansk.
 • Du skal bo i Aarhus Kommune.

Der er ingen garanti for, at du bliver optaget på grundlisten, selv om du lever op til alle kravene. Det afhænger af, hvor mange borgere i Aarhus Kommune der ansøger om at blive optaget. I Aarhus Kommune skal der optages ca. 1.100 personer.

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk baggrund samt uddannelse og beskæftigelse.

På baggrund af ansøgningerne til grundlisten udvælger Grundlisteudvalget de personer, der kommer på Aarhus Kommunes grundliste.

I indeværende byrådsperiode består Grundlisteudvalget i Aarhus Kommune af følgende personer:

 • Ali Nuur, Socialdemokraterne (formand)
 • Christian Andersen, Socialistisk Folkeparti (næstformand)
 • Senay Arikan, Det Radikale Venstre
 • Ejgil Rahbek, Venstre
 • Carsten Borup, Alternativet

Kommunernes grundlister fungerer som bruttolister, hvorfra Vestre Landsret ved lodtrækning udvælger personer til nævninge- og domsmandlisten.

Hvis du bliver optaget på nævninge- og domsmandlisten, bliver du lægdommer i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Læs mere på domstolenes hjemmeside

Lægdommere fungerer på lige fod med de juridiske dommere. Det er derfor et stort ansvar at være lægdommer.

Hvis du bliver udvalgt som lægdommer, skal du regne med at blive indkaldt til at deltage i retssager ca. fire gange om året. Normalt er det kun en enkelt dag ad gangen, men der kan være sager, der tager flere dage eller uger.

Du bliver indkaldt med mindst tre dages varsel som domsmand og med en uges varsel som nævning.

Din arbejdsgiver har pligt til at lade dig passe dit hverv som lægdommer.

Hvervet som lægdommer er borgerligt ombud. Det vil sige, at du har pligt til at være lægdommer i hele den periode, hvor du er udpeget.

Du kan ikke blive lægdommer, hvis du er ansat i følgende stillinger:

 • Minister
 • Ansat i ministeriers departementer
 • Ansat i chefstillinger i underordnede myndigheder til ministeriers departementer
 • Ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen eller andre myndigheder på Justitsministeriets område
 • Advokater og advokatfuldmægtige
 • Præster i folkekirken og andre trossamfund

Du kan ikke blive lægdommer, hvis du er dømt for alvorlig kriminalitet.

Som lægdommer får du 1.100 kroner (2018) pr. dag og 120 kr. (2018) for hver nat, du er væk hjemmefra.

Du får dine udgifter til transport refunderet, hvis du skal rejse mere end tre km.

Du skal betale skat af pengene.