Billedkunstudvalget

Medlemmer 2018-2021

• Katja Bjørn (formand)

e-mail: katja@chora.dk

• Else Ploug Isaksen (også medlem af Kunstrådet)

e-mail: ploug.isaksen@gmail.com
 
• Michael Roloff

e-mail: yoroloff@gmail.com
 

Billedkunstudvalgets opgaver

  • Behandler ansøgninger til de kommunale kunstnerværksteder og træffer beslutning herom 
  • Indkøber billedkunst til Aarhus Kommunes bygninger og institutioner (kunstindkøbskontoen) 
  • Fungerer som rådgiver ved udsmykningsopgaver af kommunale bygninger (efter 1 % reglen) 
  • Udarbejder kunstfaglige udtalelser i forhold til visse ansøgninger til kulturarrangementspuljen efter anmodning fra Kulturforvaltningen  
  • Deltager i Kunstrådets evaluering af de større kulturinstitutioner efter nærmere aftale 
  • Fungerer som rådgiver for Byrådet og administrationen i billedkunstneriske spørgsmål.

Kulturforvaltningen er som sekretariat for udvalget. Henvendelser til udvalget bedes rettet til Forvaltningen.