Postliste, Arealudvikling og Almene boliger,

På postlisten vises dokumenter, der er journaliseret i Aarhus Kommunes fælles sags- og dokumenthåndteringssystem. Henvendelser, der indeholder personoplysninger og private forhold vises ikke. Det samme gælder en række henvendelser, der håndteres i særskilte it-systemer på de forskellige fagområder.Spørgsmål rettes til: Arealudvikling og Almene boliger, Teknik og Miljø, Telefon: 89 40 23 60, E-mail: arealogalmene@mtm.aarhus.dk