Vælg

Referat Børn og Unge-udvalget 10-04-2019

  Frikommuneforsøg vedr. nationale test


  Beslutning
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre, Lone Norlander Smith kunne tiltræde indstillingen med bemærkningen om, at der fremadrettet skal være særligt fokus pa°, hvordan Aarhus Kommune opfanger sårbare børn og børn med ord- eller talblindhed. Desuden planlægges en opfølgende drøftelse, når den landsdækkende evaluering af de nationale tests afsluttes.
   
  Heidi Bank og Peter Sporleder tog forbehold.
  Forslag fra Børn og Unge til ansøgning om frikommuneforsøg vedr. nationale test på folkeskolerne i Aarhus

  Resumé
  Regeringen og KL aftalte i økonomiaftalen for 2019 at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2019-2023, hvor målet er at tilvejebringe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bidrage til effektiviseringer, forenklinger og bedre styring. Med dette afsæt har Økonomi- og Indenrigsministeren inviteret kommunerne til at søge om mulighed for at gennemføre nye forsøg.
  MBU ønsker i et frikommuneforsøg at ansøge om dispensation til, at folkeskolerne i Aarhus Kommune har mulighed for at blive fritaget fra deltagelse i de obligatoriske nationale test i indskolingen. Forsøget skal bidrage til at mindske det negative præstationspres på de yngste folkeskoleelever med henblik på, at alle elever trives og motiveres for egen læring.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten tiltræder, at der ansøges om et frikommuneforsøg, hvor folkeskolerne får mulighed for at blive fritaget fra gennemførelse af obligatoriske nationale test i indskolingen, jf. også vedhæftede ansøgningsskema.

  Sagens forløb 21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 14. marts 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  10-04-2019 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre, Lone Norlander Smith kunne tiltræde indstillingen med bemærkningen om, at der fremadrettet skal være særligt fokus pa°, hvordan Aarhus Kommune opfanger sårbare børn og børn med ord- eller talblindhed. Desuden planlægges en opfølgende drøftelse, når den landsdækkende evaluering af de nationale tests afsluttes.
   
  Heidi Bank og Peter Sporleder tog forbehold.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Temadrøftelse – skolebyggeri vol. 1


  Beslutning På baggrund af oplæg fra forvaltningen afholdt udvalget en drøftelse om skolebyggeri.

  Sagens forløb 10-04-2019 Børn og Unge-udvalget
  På baggrund af oplæg fra forvaltningen afholdt udvalget en drøftelse om skolebyggeri.

  Bilag

  Kommende ny sundhedspolitik


  Beslutning Embedsmænd fra Magistratsafdelingen for Sundhed- og Omsorg præsenterende den nye sundhedspolitik for udvalget, og udvalget kom med input.

  Sagens forløb 10-04-2019 Børn og Unge-udvalget
  Embedsmænd fra Magistratsafdelingen for Sundhed- og Omsorg præsenterende den nye sundhedspolitik for udvalget, og udvalget kom med input.

  Bilag

  Måldelen af B2020


  Beslutning Punktet blev udsat.

  Sagens forløb 10-04-2019 Børn og Unge-udvalget
  Punktet blev udsat.

  Bilag

  Sager på vej


  Beslutning Forvaltningen orienterede udvalget om sager på vej.

  Sagens forløb 10-04-2019 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om sager på vej.

  Bilag

  Eventuelt


  Beslutning Udvalget drøftede ansøgning om midler fra Egmont Fonden og udvalgets tur til Gellerup i maj.

  Sagens forløb 10-04-2019 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget drøftede ansøgning om midler fra Egmont Fonden og udvalgets tur til Gellerup i maj.