Fordeling af folkeoplysnings-midler til handicapundervisning