Følg byrådsmødet direkte

Her på siden kan du følge dagens møde i Aarhus Byråd 'live', i tekst og lyd.

Mødet begynder kl. 16.00 og er færdigt, når det sidste punkt på dagsordenen er behandlet, dog senest kl. 22.00. Byrådsmødets dagsorden ses nedenfor. Den vil løbende blive opdateret med byrådets beslutninger.

Lydoptagelser fra byrådsmødet bliver placeret her på siden, efterhånden som debatten af de enkelte sager er afsluttet.

Status: Byrådsmødet er slut. Det endelige referat med lydoptagelser fra byrådets forhandlinger vil ligge på hjemmesiden torsdag kl. 12.

 

Dagsorden

1. Forslag fra DF om brugerbetalinger på akutpladser
Beslutning: Vedtaget, behandlet sammen med sag 2

2. Ændringsforslag fra DF om diverse regnskabsmæssige forhold med relation til forventet regnskab 2018
Beslutning: Vedtaget, behandlet sammen med sag 1

3.Forslag fra EL om intern arbejdsmiljøkontrol
Beslutning: Byrådet kunne tiltræde udtalelsen fra Borgmesterens Afdeling, og forslaget blev afvist. 

4. Forslag fra en række byrådsmedlemmer fra partierne S, V, RV, EL og ALT om mental sundhed
Beslutning: Vedtaget

5. Projekteringsbevilling for anlægsprojekt Bering-Beder vejen
Beslutning: Vedtaget

6. Ny udvalgsvarebutik i Skejby
Beslutning: Vedtaget

7. Lokalplan 1100, Boliger og erhverv på Skovvejen, Aarhus C - Forslag
Beslutning: Sendt til Teknisk Udvalg

8. Forslag fra ALT og SF om fartgrænse på 40 km/t i Hjortshøj
Beslutning: Byrådet kunne tiltræde udvalgserklæringen fra Teknisk Udvalg

9. Serviceniveau 2019 for pleje, praktisk hjælp mm
Beslutning: Sendt til Sundhed- og Omsorgsudvalget

10. Kontaktpersonordningen for døvblinde - kvalitetsstandard
Beslutning: Sendt til Sundhed- og Omsorgsudvalget

11. Forslag fra V: Uvildig undersøgelse af Aarhus Kommunes tilsynsforpligtelse
Beslutning: Sendt til Social- og Beskæftigelsesudvalget

12. Frikommuneforsøg i perioden 2019-2023
Beslutning: Sendt til Økonomiudvalget 

13. Forventet regnskab 2018 for Aarhus Kommune
Beslutning: Vedtaget, behandlet sammen med sag 14

14. Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til forventet regnskab 2018
Beslutning: Vedtaget, blev behandlet sammen med sag 13

15. Aftale med BL's 5. kreds om genhusning og nybyggeri
Beslutning: Vedtaget

16. Forslag fra SF om kommunens kapitalforvaltere
Beslutning: Sendt til behandling i Magistraten

17. Masterplan på Hjemløseområdet
Beslutning: Sendt til  Social- og Beskæftigelsesudvalget

18. Forslag fra RV om nedsættelse af uafhængig faglig revisionsenhed
Beslutning: Byrådet kunne tiltræde udvalgserklæringen fra Social- og Beskæftigelsesudvalget. Behandlet sammen med sag 19. Ændringsforslaget fra EL blev sendt til behandling i Magistraten. 

19. Forslag fra LA om monitorering af ankesager
Beslutning: Byrådet kunne tiltræde udvalgserklæringen fra Social- og Beskæftigelsesudvalget. Behandlet sammen med sag 18.

20. Sammenhæng i overgangen til voksenlivet
Beslutning: Vedtaget

21. Nye anvisnings-og udlejningsregler i udsatte boligområder
Beslutning: Sendt til Teknisk Udvalg 

22. Udmøntningsplan for Cykelhandlingsplan 2017
Beslutning: Sagen blev udsat

23. Lokalplan 1082, Fælleshus, dagligvarebutik og boliger ved Rymarken - Forslag
Beslutning: Vedtaget

24. Etageboligbebyggelse, Langelandsgade 106
Beslutning: Sagen blev udsat

25. Forslag fra SF om fælles organisering af hjælpemiddelområdet
Beslutning: Vedtaget

26. Skoletilbuddet i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven
Beslutning: Sagen blev udsat

Lukket dagsorden

27. Kommunal overtagelse af to ejendomme
Beslutning: Vedtaget

28. Udbud af ejerlejlighed i Dokk1
Beslutning: Vedtaget

29. Salg af byggefelt ved Halmstadgade, Storby-landsby II
Beslutning: Vedtaget