Følg byrådsmødet direkte

Her på siden kan du følge dagens møde i Aarhus Byråd 'live', i tekst og lyd. Via nedenstående link får du adgang til Aarhus Lokalradios transmission fra byrådssalen.

Tryk her for at lytte til byrådsmødet direkte

 

Tryk her, hvis du benytter Internet Explorer 11 eller arbejder i Aarhus Kommune

Når du har klikket på linket, kan det tage op til 20 sek. inden transmissionen starter.

Mødet begynder kl. 16.00 og er færdigt, når det sidste punkt på dagsordenen er behandlet, dog senest kl. 22.00. Byrådsmødets dagsorden ses nedenfor. Den vil løbende blive opdateret med byrådets beslutninger.

Lydoptagelser fra byrådsmødet bliver placeret her på siden, efterhånden som debatten af de enkelte sager er afsluttet.

Status: Byrådsmødet er slut. Det endelige referat med lydoptagelser fra byrådets forhandlinger vil ligge på hjemmesiden fredag kl. 12.

Dagsorden
1. Forslag til budget 2019-2022
Beslutning: Sendt til 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget

2. Baggrundsmateriale til budget 2019-2022
Beslutning: Sendt til 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget

3. Budgetforslag fra partierne inklusiv udtalelser
Beslutning: Sendt til 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget

Udsatte sager fra byrådsmødet den 12. september 2018: 
Se dagsordenen fra byrådsmødet den 12. september 2018 her.

24. Psykiatriens Hus i Aarhus - godkendelse af samarbejdsaftale og økonomioplæg
Beslutning: Vedtaget

29. Ændret planlægning langs Nordre Strandvej - Forslag
Beslutning: Vedtaget

30. Lokalplan 923, Etageboligbebyggelse i Malling – Endelig
Beslutning: Sendt til Teknisk Udvalg

31. Lokalplan 1062, Byområde ved Vestre Ringgade og P. Hiort-Lorenzens Vej - Endelig
Beslutning: Vedtaget

32. Lokalplan 1081, Trøjborgcentret - Udvidelse med ny etageboligbebyggelse - Forslag
Beslutning: Vedtaget

33. Lokalplan 1085, Boligområde ved Østergårdsvej i Solbjerg - Forslag
Beslutning: Vedtaget

35. Forslag fra EL om undersøgelse af alternativ linjeføring Bering-Beder vejen
Beslutning: Sendt til Teknisk Udvalg

37. Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret- Endelig
Beslutning: Vedtaget

38. Påbygning af 2 etager på hotel, Aarhus C
Beslutning: Vedtaget

39. Lokalplan 1086, Boligområde ved Tranekærvej og Vikærsvej i Vejlby - Forslag
Beslutning: Vedtaget

40. Værdighedspolitik 2018-2022
Beslutning: Vedtaget

Budgettaler