Her på siden kan du følge dagens møde i Aarhus Byråd 'live', i tekst og lyd. Via nedenstående link får du adgang til Aarhus Lokalradios transmission fra byrådssalen.

Tryk her for at lytte til byrådsmødet direkte

Når du har klikket på linket, kan det tage op til 20 sek. inden transmissionen starter.

Mødet begynder kl. 16.00 og er færdigt, når det sidste punkt på dagsordenen er behandlet, dog senest kl. 22.00. Byrådsmødets dagsorden ses nedenfor. Den vil løbende blive opdateret med byrådets beslutninger.

Lydoptagelser fra byrådsmødet bliver placeret her på siden, efterhånden som debatten af de enkelte sager er afsluttet.

Status: Mødet begynder kl. 16.00.

Dagsorden

1. Anmodning fra Camilla Fabricius om orlov fra Aarhus Byråd
Beslutning:

2. Indstilling om forslag fra Børne- og ungebyrådet om en grønnere fremtid
Beslutning:

3. Grøn transportplan, fase 1
Beslutning:

4. Afrapportering fra Databeskyttelsesrådgiver
Beslutning:

5. Indstilling på baggrund af forslag fra S, RV og ALT om klimapolitisk fødevarestrategi
Beslutning:

6. Årlig status på personaleområdet
Beslutning:

7. Nye rammer til fritids- og ungdomsklubben i Gellerup
Beslutning:

8. Obligatoriske læringstilbud
Beslutning:

9. Fælles ungehandlingsplan mellem MBU og MSB
Beslutning:

10. Styrkelse af handicapområdet for børn
Beslutning:

11. Omlægninger i indsatsen for ledige i Aarhus Kommune.
Beslutning:

12. Tværgående vedligehold af kommunens bygninger
Beslutning:

13. Lokalplan 1089, Bolig- og erhvervsbebyggelse, Ferdinand Sallings Stræde - Forslag
Beslutning:

14. Indstilling på baggrund af forslag fra EL om Latinerkvarteret
Beslutning:

15. Lokalplan 1083, Risskov Engby - Forslag
Beslutning:

16. Temaer for tilsyn vedr. 2018 på folkeoplysningsområdet
Beslutning:

17. Forslag fra SF om begrænsning af brugen af engangsplast
Beslutning:

18. Forslag fra EL om elektrificering af vandfly
Beslutning:

19. Budgetforslag fra Venstre om nærliggende idrætsanlæg
Beslutning:

20. Budgetforslag fra RV, EL og SF om fortsat fokus på tidlig indsats
Beslutning:

21. Budgetforslag fra V om bedre belysning i det offentlige rum
Beslutning:

22. Budgetforslag fra V om øget indsats for bekæmpelse af støj
Beslutning:

23. Budgetforslag fra V om ren by
Beslutning:

24. Budgetforslag fra RV, EL og SF om udbredelse af NEST og andre nye tilgange til børn med særlige behov
Beslutning:

25. Budgetforslag fra V, DF, KF, SF, RV og EL om forbedret sikkerhed ved Aarhus Å og havnefronten
Beslutning:

26. Budgetforslag fra V om bedre tilgængelighed for alle i det offentlige rum
Beslutning:

Lukket dagsorden

27. Køb af ejendommen Oddervej 249 i Højbjerg
Beslutning:

28. Salg af storparcel i Tilst
Beslutning:

29. Salg af Knudrisgade 5
Beslutning: