Følg byrådsmødet direkte

Her på siden kan du følge dagens møde i Aarhus Byråd 'live', i tekst og lyd. Via nedenstående link får du adgang til Aarhus Lokalradios transmission fra byrådssalen.

Tryk her for at lytte til byrådsmødet direkte

Når du har klikket på linket, kan det tage op til 20 sek. inden transmissionen starter.

Mødet begynder kl. 16.00 og er færdigt, når det sidste punkt på dagsordenen er behandlet, dog senest kl. 22.00. Byrådsmødets dagsorden ses nedenfor. Den vil løbende blive opdateret med byrådets beslutninger.

Lydoptagelser fra byrådsmødet bliver placeret her på siden, efterhånden som debatten af de enkelte sager er afsluttet.

Status: Byrådsmødet er slut. Det endelig referat med lydoptagelser fra byrådets forhandlinger vil ligge på hjemmesiden torsdag.

Dagsorden

1. Forslag fra S om vejnavngivning
Beslutning: Sagen tiltrådt. Teknisk Udvalg skal fungere som rådgivende Vejnavnenævn.

2. Forslag fra DF om et røgfrit Aarhus
Beslutning: Sagen tiltrådt i overensstemmelse med udtalelse fra Sundhed og Omsorg.

3. Forslag fra DF om salg af tobak til festivaler i Aarhus
Beslutning: Sagen tiltrådt i overensstemmelse med udvalgserklæring.

4. Forslag fra SF om midlertidige bevillinger til hjemmehjælp
Beslutning: Sagen tiltrådt i overensstemmelse med udvalgserklæring.

5. Forslag fra DF om fossilfri kollektiv trafik i Aarhus i 2025
Beslutning: Sagen henvist til Magistraten (Teknik og Miljø)

6. Forslag fra EL om mafia og kommunens udbudspolitik
Beslutning: Sagen henvist til Økonomiudvalget.

7. Danmarkskort på det sociale område 2017
Beslutning: Byrådet tager Danmarkskort på det sociale område til efterretning.

8. Kommuneplantillæg nr. 42 – Produktionserhverv på Aarhus Havn
Beslutning: Sagen henvist til Teknisk Udvalg.

9. Etageboligbebyggelse, Langelandsgade 106
Beslutning: Sagen henvist til Teknisk Udvalg.

10. Lokalplan 1046, Almene boliger ved Godsbanen - Forslag
Beslutning: Sagen tiltrådt.

11. Lokalplan 1084, Etageboligbebyggelse på Thorvaldsensgade, Aarhus Midtby – Endelig
Beslutning: Sagen henvist til Teknisk Udvalg.

12. Grundlag for kommuneplantillæg om vedvarende energianlæg
Beslutning: Sagen tiltrådt.

13. Forslag fra ALT og SF om fartgrænse på 40 km/t i Hjortshøj
Beslutning: Sagen henvist til Teknisk Udvalg.

14. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2018
Beslutning: Sagen tiltrådt.

15. Kommuneplantillæg og VVM, Ny vej til Moesgård Museum – Endelig
Beslutning: Sagen tiltrådt.

16. Lokalplan 1033, Bispegården - Endelig
Beslutning: Sagen tiltrådt