Forslag til budget 2019

I forbindelse med budgetlægningen har de politiske partier haft mulighed for at stille forslag til budgettet. De politiske beslutningsforslag blev behandlet på byrådsmødet den 22. august i punkterne 50-161.

Budgetmaterialet findes under nedenstående afsnit.

Her findes oversigter over økonomien i magistratens budgetforslag

Takster til magistratens budget

I nedenstående fremgår de takster der følger magistratens budgetforslag. Taksterne kan ændres frem mod byrådets vedtagelse af det endelige budget den 11. oktober 2018.