Forslag til budget 2019

I forbindelse med budgetlægningen har de politiske partier haft mulighed for at stille forslag til budgettet. De politiske beslutningsforslag blev behandlet på byrådsmødet den 22. august i punkterne 50-161.
Aarhus Kommune har offentliggjort en række forslag til besparelser forud for byrådets drøftelser af kommunens budget. Spareforslagene er i høring og kan ses i: Besparelser i offentlig høring.

Budgetmaterialet findes under nedenstående afsnit.

Tidsplan for det videre budgetforløb:

  • 4. september: Magistraten behandler budgetforslaget og beslutningsforslag
  • 13. september: Byrådet 1. behandler budgettet beslutningsforslag og spareforslag 
  • 18. september: Borgere har mulighed for at få foretræde for Økonomiudvalget
  • 19. september: Budgetforslaget behandles på det 1. fællesmøde mellem magistraten og økonomiudvalget 
  • 17. og 20. september: Byrådets partier holder møde om budgettet, herunder spareforslag og beslutningsforslag
  • 3. oktober: Evt. budgetforlig behandles på det 2. fællesmøde mellem magistraten og økonomiudvalget 
  • 11. oktober: Byrådet 2. behandler budgettet

 

Her findes oversigter over økonomien i magistratens budgetforslag

Takster til magistratens budget

I nedenstående fremgår de takster der følger magistratens budgetforslag. Taksterne kan ændres frem mod byrådets vedtagelse af det endelige budget den 11. oktober 2018.