Gå til hovedindhold

Budget 2018

I budgetredegørelsen kan du finde oplysninger om mål og økonomi for alle dele af Aarhus Kommune.

Indhold

  Den økonomiske udvikling i hele Business Region Aarhus er præget af det opsving, som kendetegner dansk økonomi. Aarhus er en vækstkommune med forventninger om fortsat befolkningstilgang i de kommende år. Samtidig er Aarhus hele regionens vækstcenter, og byen er på vej til at udvikle sig til en storby.

  Den 12. oktober vedtog byrådet budget for 2018-2021 med følgende nye initiativer:

  • Der er et stort potentiale for at nytænke psykiatrien, både når det gælder de offentlige instanser og borgernes udfordringer. For at understøtte denne bevægelse er der afsat 5 mio. kr. årligt til etablering og drift af et Borgernes Psykiatrihus i samarbejde med Region Midtjylland.
  • For at sikre, at kommunens medarbejdere trygt kan indrapportere ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder, er oprettes der en whistleblower-ordning, foreløbig i en forsøgsperiode på tre år.
  • For at kunne omsætte den stigende internationale opmærksomhed til tiltrækning af turister er der afsat 3,5 mio. kr. årligt til udvikling af turisme og den internationale infrastruktur, der betjener Aarhus.

   

   

  Herudover indeholder budgettet blandt andet også følgende nye initiativer:

  Serviceløft i hjemmeplejen, afløsning af pårørende til demensramte samt øvrige serviceudvidelser på ældreområdet. 

  Læseinitiativer, styrkelse af 0-2 års området, morgenpasning for 4. klasse i SFO, ekstra besøg af sundhedsplejen for førstegangsfødende, skolebuskørsel samt øvrige initiativer på børn og unge-området. 

  • Løft af botilbud til voksne borgere med handicap, flytning af fixerum, nyttejob, parrådgivning mv. 
  • På kulturområdet afsættes der ekstra penge til blandt andet eventpuljen, til flytning af arkiver til Aarhus, til drift af havnebad, musikskolen og øvrige kulturinitiativer efter 2017. 
  • 2 mio. kr. årligt til specialundervisningsområdet i Børn og Unge.
  • 10 nye natpladser til ungen hjemløse, samt penge til at unge hjemløse hjælpes videre i egen bolig og videre med uddannelse og beskæftigelse.
  • 4 mio. kr. årligt til almene familieboligkvoter, støtte til ungdomskulturhuset, kvindemuseet, Verdensbad, Kvindehuset i Viby og en midlertidig genhusning for Foreningernes Hus.
  • Støtte til værested med særligt fokus på traumatiserede flygtninge, Sabaah, Aarhus Pride og Normstormerne.
  • En investeringsmodel der etablerer 410 ekstra småjobs for både jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 

  Budgettet indeholder følgende nye investeringer i infrastruktur:

  • Investeringer i ny infrastruktur – i alt over 1 mia. kr. i perioden frem til 2021. 
  • På skoleområdet prioriteres der midler til anlæggelsen af en ny skole i Nye-området, så skolen kan stå klar til at modtage de første elever ved skolestart 2022.
  • Der er afsat 2 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. årligt herefter til genopretning og vedligehold af udendørs idrætsanlæg. 
  • Der er afsat 10 mio. kr. til at få igangsat processen med at etablere en eventplads ved Eskelund.
  • Etablering af Beder-Bering vejen.
  • Igangsætning af udbygning letbanen til Aarhus Ø. 
  • 75 mio. kr. til Aarhus Lufthavn A/S. Investeringerne sikrer, at der gennemføres en rekonstruktion af lufthavnen, så den fremover kan understøtte Aarhusområdet og dets erhvervslivs vækst- og udviklingsmuligheder.

  Budgetredegørelsen

  I Budgetredegørelsen kan du finde oplysninger om mål og økonomi for alle dele af Aarhus Kommune.

  Skattesats og provenu

  Sidst opdateret: 23. august 2023