Besparelser i offentlig høring

Forlig om budget 2019

Et flertal i Aarhus Byråd har indgået forlig om budgettet for 2019. Forligspartierne har fravalgt nogle af de spareforslag, som har været i høring. De forslag, som gennemføres, kan du se en samlet beskrivelse af her.

Tidsplanen 

Tidsplanen frem mod at byrådet skal vedtage budgettet for det kommende år:

  • 3. oktober behandler Magistraten og Økonomiudvalget besparelserne for det kommende budget. Mødet er ikke offentligt. 
  • 11. oktober har byrådet sin anden behandling af budgettet, og det forventes, at det træffer beslutninger om de kommende besparelser. Mødet er offentligt. 

Høring 

Fra 22. august og til og med 16. september var der høring om de spareforslag, som direktørgruppen i Aarhus Kommune har lagt frem. 

Du kan læse spareforeslagene her

Læs de indsendte høringsvar:

Sociale indsatser og tilbud
Ældre
Dagtilbud(svar indsendt 22. august til og med 11. september) 
Dagtilbud (svar indsendt 12. september)
Dagtilbud (svar indsendt efter 12. september kl. 12 til og med 14. september)
Dagtilbud (svar indsendt 15. og 16. september)
Skoler (svar indsendt fra 22. august til og med 30. august)
Skoler (svar indsendt fra 31. august til og med 7. september)
Skoler (svar indsendt fra 8. september til og med 11. september -del 1)
Skoler (svar indsendt fra 11. september del 2)
Skoler (svar indsendt 12. september del 1)
Skoler (svar indsendt 12. september del 2)
Skoler (svar sendt ind efter 12. september kl. 12 til og med 14. september)
Skoler (svar indsendt 15. og 16. september) 
Beskæftigelse 
Kultur, Borgerservice og sport
Kollektiv trafik og infrastruktur
Klima og grønne områder
Andet