Mål og midler i den økonomiske politik:

  • Måltal for finansiel egenkapital
  • Måltal for likviditeten – kassebeholdningen  
  • Måltal for driftsoverskud og anlægsniveau
  • Måltal for effektivisering og omprioritering
  • Økonomisk decentralisering – rammestyring
  • Målstyring
  • Ikke-decentraliserede sektorer
  • Investeringsmodeller                                                         
  • Budgetmodeller
  • Driftsfinansierede anlægsinvesteringer 

Den økonomiske politik er vedtaget af Byrådet, og kan ændres af Byrådet. Men som udgangspunkt forudsættes den at udgøre en overordnet ramme, der evalueres i starten af hver byrådsperiode.

Økonomisk Politik for Aarhus Kommune (2014)

Bilag 1: Bevillingsregler