Støjhandlingsplan i offentlig høring

Aarhus Byråd har vedtaget at udsende Forslag til Støjhandlingsplan 2018 for Aarhus Kommune i offentlig høring.

Du kan se støjhandlingsplanen her

Forslaget er i høring frem til fredag den 3. august 2018.

Bemærkninger kan indtil den 3. august 2018 sendes til:

Teknik & Miljø
Center for Byudvikling og Mobilitet
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Eller på mail:
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelige. 

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.