Gå til hovedindhold

Ekspropriation til etablering af supercykelsti ved Botanisk Have i Aarhus

Byrådet for Aarhus Kommune har vedtaget, at der skal anlægges en supercykelsti mellem Aarhus C og Tilst. Projektet skal bidrage til, at der sikres en bedre fremkommelighed for cyklister og for generelt at fremme cyklisme i kommunen.

 • Læs op

Indhold

  Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer, der skal anvendes til anlæggelse af cykelstien ved Botanisk Have i Aarhus. Dette sker med hjemmel i kapitel 10 i ”lov om offentlige veje” (lovbkg. nr. 435 af 24. april 2024).

  Åstedsforretningen afholdes tirsdag den 4. juni 2024. 

  Under åstedsforretningen besigtiges den berørte ejendom, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

  Åstedsforretningen berører ejendommen lb.nr. 1 matr.nr. 117uo, Århus Markjorder (opdelt i ejerlejligheder).

  Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejerne af ovennævnte ejendom er indvarslet ved særskilt brev.

  Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. ligger til offentligt gennemsyn på Aarhus Kommunes hjemmeside i perioden fra den 7. maj 2024 til den 4. juni 2024.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Mobilitet, tlf.: 20 20 78 57 eller e-mail: ntnh@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 7. maj 2024