Gå til hovedindhold

Natur og vand

42 resultater

Afgørelse om at vandindvinding ikke vil påvirke miljøet

05. dec. 2023

Aarhus Kommune har truffet afgørelse om, at fortsat indvinding til Hasselager-Kolt Vandværk vil ikke påvirke miljøet væsentligt.

Offentliggørelse af høring om forslag til regulering i form af sløjfning og omlægning af dræn i forbindelse med udvidelse af biogasanlægget Nature Energy Bånlev, matr.nr 18v og 8k Spørring By, Spørring.

04. dec. 2023

Vandløbsmyndigheden, Aarhus Kommune sender hermed forslag til et projekt om regulering i drænsystemet på arealet ved biogasanlægget Nature Energy Bånlev i offentlig høring.

December 2023

01. dec. 2023

December 2023

Offentlig høring af vandløbsregulering ved skovrejsningsareal ved Trige

27. nov. 2023

Teknik og Miljø offentliggør forslag til vandløbsregulering i skovrejsningsområde ved Trige

Afgørelse om ikke revurdering af miljøgodkendelse af Skottensbjerg 2, 8305 Samsø

27. nov. 2023

Teknik og Miljø har truffet afgørelse om, at miljøgodkendelsen af husdyr-bruget på Skottensbjerg 2, 8305 Samsø. Afgørelsen er truffet i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 44, stk. 3.

Offentlig høring om regulering af vandløbene i Marselisborg og Fløjstrup Skov - EU LIFE -2021-SAP – NAT UrbanLifeCircles projekt.

20. nov. 2023

Aarhus Kommune ønsker at meddele tilladelse efter vandløbsloven til et reguleringsprojekt i skov på matr. 12a, 13b, 13c, 14b, 15, 35a Fulden By, Beder;1a, 19, 21, 37 Fløjstrup By, Malling; 1d Neder Fløjstrup By, Malling; 1e og 1f Moesgaard Hgd., Mårslet