Screening for miljøvurdering af rampe for særtransporter ved krydset Marselis Boulevard og Strandvejen

Aarhus Kommune, Center for byens anvendelse ønsker at etablere en rampe for særtransporter ved krydset Marselis Boulevard og Strandvejen. Rampen skal kun anvendes i forbindelse med særtransporter der er så store, at de ikke kan passere tunnellen under Strandvejen.

Afgørelsen kan ses her (åbner nyt vindue).

Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Plan på tlf. nr. 8940 2360.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Vi gør opmærksom på, at klagefristen er ved kontortids ophør 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.